Hírek

A Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretében a vegyipari és gyógyszeripari munkaerőpiacról és a bérek alakulásáról tartott közös workshop-ot 2017. november 17-én Budapesten a VDSZ, a MAVESZ és a MAGYOSZ. A workshop keretében tartott előadások, valamint a témában készült Kopint Tárki tanulmány letölthetőek a Vegyipar Magyarországon / Társadalmi párbeszéd oldalunkról.

Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferenciát tartott Szövetségünk október 11-12-én Egerben. A szakmai rendezvény napirendjén a vegyipart érintő EU és hazai jogalkotási projektek, illetve a hatályos szabályozási környezet kérdései, a gyakorlati alkalmazás kérdései szerepeltek. A konferencián elhangzott előadások letölthetőek honlapunk EBK/Környezetvédelem oldaláról.

Okos, innovatív és fenntartható ipar: Megújult iparstratégia Európának címmel az Európai Bizottság szeptember 13-án közleményt adott ki, amelyre reagálva Marco Mensink, az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) vezérigazgatója sajtónyilatkozatban hangsúlyozta: az új iparpolitikai stratégiával, a kereskedelem fókuszba helyezésével és az innovációs elv alkalmazásával Juncker bizottsági elnök újabb elsőbbséget élvező kérdést tűzött napirendre. Amikor az európai gazdaság a válság után újabb lendületet kap, átfogó bizottsági […]

bővebben

Az ADR megállapodás aláírásának 60. évfordulója alkalmából veszélyesáru szakmai konferenciát tart Visegrádon, szeptember 4-5-én a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft., amelyre a logisztikai szakterület művelőit, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Konferencia tájékoztatóProgramfüzetJelentkezési lap 

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) az EU tagállamok vegyipari termelésének mérsékelt ütemű növekedésére (+1,5%) számít 2017-ben az előző évi gyenge dinamikájú bővülés (+0,5%) után.Az EU vegyipar jelentős piacainak számító feldolgozóipari ágazatokban és az építőiparban az előző év azonos időszakához képest 1,8 százalékos növekedés volt tapasztalható. A gépjárműipar különösen kiemelkedő, 4 százalékos bővülést produkált. Az EU egységes piacán a vegyipari termékek […]

bővebben

Május 23-án tartotta évi rendes közgyűlését a Magyar Vegyipari Szövetség a margitszigeti Danubius Grand Hotel Ybl Termében. A közgyűlés nyitó előadását Prof. Dr. Faigl Ferenc, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja tartotta a Kar oktatási és kutatási tevékenységének feltételrendszeréről és eredményeiről, valamint az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok további fejlesztésének lehetséges irányairól.A közgyűlésen a Szövetség tagjai újabb egy […]

bővebben

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) április 19-i közleménye szerint jól indult az év az EU vegyipara számára: az iparág kibocsátása 1,6 %-kal nőtt az év első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest, a termelői árak 4,9, a vegyipari értékesítések 4,8 %-kal bővültek január hónapban. Az Európai Bizottság felmérése szerint a vegyi anyagok és termékek rendelésállománya az első negyedévben […]

bővebben

A MAVESZ 2017. március 23-án Vegyianyag Logisztikai Konferenciát tartott Budapesten, amelyen a veszélyes áru szállítás és raktározás aktuális szabályozási kérdései és gyakorlata, valamint a veszélyes áru logisztika 2020 után várható trendjei és az ezekkel kapcsolatos szabályozói kihívások voltak napirenden. (Bővebben l. az EBK / Biztonság menüpont alatt.)

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar március 11-én tartott diplomaátadó ünnepségén a MAVESZ Elnöksége által alapított Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért Díjban részesült Szabó Gergő okleveles vegyészmérnök. A díjat a Szövetség képviseletében Varga Tamás, a DUNASTYR Polisztirolgyártó ZRt. elnök-ügyvezető igazgatója adta át a kitüntetettnek. 

A Pannon Egyetem Mérnöki Karán február 3-án tartott diplomaátadó ünnepségen Klement Tibor, a MAVESZ elnöke köszöntötte a végzős hallgatókat.A MAVESZ Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért díjat az ünnepségen Tóth Balázs, vegyészmérnöki mesterszakon, folyamatmérnöki szakirányon végzett hallgató vehette át Dr. Blazsek István MAVESZ alelnöktől, a régió iparában meghatározó szerepet betöltő Nitrogénművek ZRt. Igazgatóságának tagjától.   

Ellenőrizze Ön is, hogy érinti-e a 2018-ban esedékes REACH regisztráció!Az OKBI REACH Tájékoztató Szolgálat közleménye és tájékoztatója az EBK/Egészségvédelem, kémiai biztonság menüpont alatt olvasható.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MAVESZ közötti együttműködésről szóló megállapodást írt alá december 6-án Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, OKF főigazgató és Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke.A megállapodás rögzíti az együttműködés alapelveit, hangsúlyozva a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonságának elősegítése érdekében kiadott SEVESO III EU irányelv hazai alkalmazásához fűződő közös érdeket. A dokumentum meghatározza a két […]

bővebben

November 29-én Pozsonyban ünnepi rendezvényt tartottak a Szlovák Vegyipari és Gyógyszeripari Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából, amelyen a Visegrádi Csoport vegyipari szövetségeinek képviselői között ott volt Budai Iván, a MAVESZ igazgatója is. Az évforduló alkalmából a MAVESZ levélben köszöntötte partner szervezetét, hangsúlyozva a két szövetség közötti kitűnő kapcsolatokat, s különösen a V4 vegyipari szövetségek együttműködését az iparágat támogató, fejlődését előmozdító […]

bővebben

A MAVESZ-szal szakmai kapcsolatokat ápoló Magyar Tartálytisztítók Szövetsége megalakításának 10. évfordulója alkalmából a közelmúltban Budapesten tartotta  éves kongresszusát a Tartálytisztítók Szervezeteinek Európai Szövetsége (EFTCO).A közgyűlésen a tagok 2017. január 1-i hatállyal felvették a szlovén nemzeti szövetséget az európai szervezetbe, így Szlovéniában is lehetséges lesz a nemzeti szervezet tagvállalkozásai által ECD minősítések kibocsátása a jövő évtől. A kongresszuson bemutatkozott a Dontal Estonia […]

bővebben

A 2016. évi Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferenciát is hagyományosan Egerben, október 12-13-án tartotta a Magyar Vegyipari Szövetség. A 47 vállalkozás közel száz munkatársának részvételével tartott konferencián minisztériumi (NGM, NFM, FM) és hatósági (NKH, OKF, OKBI) szakemberek, valamint a kémiai biztonság és a veszélyes áru szállítás területén működő független szakértők adtak tájékoztatást, illetve nyújtottak konzultációs lehetőséget a szabályozási környezet aktuális […]

bővebben

Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) tájékoztatót tett közzé az 1 és 100 tonna között gyártott, illetve importált vegyi anyagok 2018. május 31-ig esedékes regisztrációjával kapcsolatos teendőkről, illetve sajtóközleményben  hívja fel a figyelmet arra, hogy az ugyanazon anyagot regisztráló vállalatoknak együtt kell működniük az anyag felhasználására, veszélyeire és kockázataira vonatkozó adatok összeállítása és megosztása terén a biztonságos felhasználás igazolása érdekében.A tájékoztató […]

bővebben

A nem EU tagállamba (harmadik országokba) irányuló szállításokkal, illetve gyűjtőfuvarok “túlpakolásával” kapcsolatban az EKÁER szabályok értelmezése végett a Mavesz kérdéssel fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.  Az NGM Ipari és Építésgazdasági Főosztálya augusztus 4-én az illetékes szakterület által kidolgozott választ juttatott el Szövetségünkhöz. A Mavesz igazgatójának címzett minisztériumi állásfoglalás: Tisztelt Igazgató Úr! Legutóbbi egyeztetésünk alkalmával személyesen átnyújtott levelében jogszabály értelmezéshez kért segítséget. Az illetékes szakterület […]

bővebben

Ismét Klement Tibort, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatóját választotta elnökévé a Magyar Vegyipari Szövetség a május 26-án, Budapesten tartott Közgyűlésén. A hazai vegyipari társaságok érdekképviseleti szervezetének ülésén Horváth Zoltán (NFM Energiagazdálkodási főosztály) a magyar energiastratégia prioritásairól és célkitűzéseiról, Dr Palócz Éva (KOPINT-TÁRKI) a magyar gazdaság helyzetéről és kilátásairól tartott előadást. 

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) és a Vegyipari Munkáltatók Európai Szövetsége (ECEG) május 16-i közös nyilatkozatában támogatta az EU javaslatát, amely a rákkeltő és mutagén anyagokra vonatkozó EU irányelv végrehajtásának előmozdítását célozza kötelező expozíciós határértékek alkalmazása révén. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az EU vegyipara kiemelt fontosságú ügynek tekinti a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. Az ipar a jogszabályi előírások betartásán túl […]

bővebben

A veszprémi Pannon Egyetem Mérnöki Karán idén Papp Anita mesterszakon végzett vegyészmérnök részesült a MAVESZ által alapított díjban, amelyet Dr. Blazsek István alelnök adott át a január 29-én tartott diploma átadó ünnepségen. A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar február 12-i diplomaátadó ünnepségén Klement Tibor MAVESZ elnök adta át a díjat Szilágyi Orsolya Anna, vegyipari és folyamatmérnöki specializációval MSc szakon kiváló eredménnyel […]

bővebben

A KSH adatai szerint a hazai vegyipar termelése 2015-ben 5,1 %-kal bővült az előző évhez képest. A meghatározó súlyú műanyag alapanyag-gyártás, valamint a mezőgazdasági vegyi termékek gyártása egyaránt 14,2 %-kal, a szervetlen és szerves alapanyagoké 21,1, illetve 9,2 %-kal bővült. Stagnált a festékgyártás és csökkent a tisztítószerek gyártása (-5,7%). Összességében a vegyi anyagok és termékek belföldi értékesítése nem bővült, viszont […]

bővebben

Az EU tagországok összesített vegyipari termelése mindössze 0,2 %-kal bővült 2015 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest, miközben a termelői árak 4,7 %-kal csökkentek az Európai Vegyipari Szövetség (CEFIC) január 20-án közzétett jelentése szerint.

bővebben

Életének 90. évében elhunyt Dr. Szekér Gyula vegyész-iparpolitikus, akinek kiemelkedő szerepe volt a modern magyar vegyipar és több más fontos hazai iparág létrehozásában.

bővebben

Négy EU tagállam – cseh, francia, szlovák és brit – kormányának javaslata alapján az EU Tanács hivatalos dokumentumaként  „lépcsőzetes szénszivárgási lista” jelent meg november hónapban, mint az emisszió kereskedelmi rendszer (ETS) 2020-tól bevezetendő reformjának egyik ajánlott intézkedése. Eszerint a szénszivárgásnak kitett ágazatok eddigi egységes kezelése helyett négy kategóriába sorolnák az érintett ágazatokat.

MOL Petrolkémia Zrt. új butadién üzeme A MAVESZ elnökségének november 11-i tiszaújvárosi üléséhez kapcsolódóan Huff Zsolt vezérigazgató tájékoztatást adott a MOL Petrolkémia Zrt. előző nap felavatott butadién üzeméről, majd az elnökség tagjai látogatást tettek az üzemben, ahol megismerkedhettek a létesítmény irányítási rendszerének műszaki és humán vonatkozásaival.

Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferenciát tartott a Mavesz október 14-15-én Egerben. A Miniszterelnökség, az NGM, az FM, valamint országos főhatóságok képviselői tartottak előadásokat és konzultációt a környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, kémiai biztonsági szabályozás aktuális kérdéseiről a vegyipari és gyógyszeripari társaságok közel száz szakértője számára.

Az európai vegyipar szociális partnereinek konferenciáját tartották október 13-14-én Helsinkiben az Európai Vegyipari Munkaadók Szövetsége (ECEG) és az industriALL szakszervezeti föderáció szervezésében. A konferencián a hazai Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságot Budai Iván, Mavesz igazgató és Székely Tamás, VDSZ elnök képviselte. A konferencia számára az Európai Vegyi Ügynökség (ECHA) biztosított helyszínt a székházában.

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) támogatja az EU klímapolitikai célkitűzéseit és az Európai Bizottság azon törekvését, hogy Európában alacsony karbon kibocsátású, versenyképes gazdaság jöjjön létre – áll a vegyipari vállalkozásokat és szövetséget tömörítő szervezet október 5-8. között tartott közgyűlése befejeztével kiadott közleményben.

Vegyipari témájú előadásokat tartottak petrolkémiai, műtrágyagyártó, és festékipari cégek vezetői 2015. szeptember 1-én Hajdúszoboszlón, az Magyar Kémikusok Egyesülete 2. Nemzeti Konferenciáján. Az előadások célja az iparra vonatkozó aktuális ismereteknek az egyetemi és akadémiai kutatóhelyek, oktatók széles köre számára való átadása volt.

A Magyar Vegyipari Szövetség 2015. május 29-én, Budapesten tartotta ez évi rendes közgyűlését, amelyen újabb egyéves időszakra Klement Tibort, a BorsodChem EBK igazgatóját választották meg a Szövetség elnökének.A magyar vegyipar termelővállalatainak vezetői, valamint a vegyipari piacon tevékenykedő disztribútor és importőr társaságok képviselői jelenlétében a közgyűlés nyitó előadását Dr. Takács Árpád, tű. Dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelője tartotta.

Az évfordulón a MAVESZ jubileumi rendezvényt tartott, amelyen Klement Tibor, a Szövetség elnöke, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében hangsúlyozta: Huszonöt év ipartörténeti szempontból is nagy idő. Éppen egy negyedszázad telt el azóta, hogy a magyar vegyipar meghatározó szereplői 1990-ben létrehozták a Magyar Vegyipari Szövetséget, amely azóta is a hazai vegyipari termelő és kereskedő vállalkozások legátfogóbb érdekképviseleti […]

bővebben

A Mavesz idei Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért Díját a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki karának március 6-án tartott diplomaátadó ünnepségén Fábián Balázs okleves vegyészmérnöknek Klement Tibor, a Szövetség elnöke adta át. A díjat a Mavesz a vegyészmérnökképzés támogatása céljából, a BME-n és a Pannon Egyetemen vegyészmérnöki szakon végző (MSc) hallgatók számára alapította. A díjazottak emlékplakettet kapnak és pénzjutalomban részesülnek.

A MAVESZ szakmai támogató partnerként csatlakozott a BASF kelet-európai oktatóprogramjának részeként indított Jövő Hősei Tudományos Verseny szervezéséhez. A negyedik éve sikeresen működő chemgeneration.com kémiai oktatóportálon meghirdetett verseny célja, hogy megmutassa a fiataloknak a tudományok érdekes oldalait. Bővebb információ a versenyről

A magas energia árakat, az alacsony innovációs teljesítményt, a magas bérköltségeket, valamint a szabályozási és adóterheket jelöli meg az európai vegyipar versenyképességét rontó tényezők között az Oxford Economics  közel múltban megjelent tanulmánya.  Az  EU-n kivüli piacokra irányuló export-piaci részesedésének két évtizede tartó folyamatos csökkenését a tanulmány alapvetően az európai vegyipar csökkenő versenyképességével indokolja.

Nagy érdeklődés mellett zajlottak az Iparbiztonsági Szakértői Napok 2014. november 6-7 között Visegrádon. Szervezését a Magyar Vegyipari Szövetség vállalta, szorosan együttműködve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. A program fő témája a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetése, a súlyos ipari balesetek megelőzéséről szóló jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok és a vegyipar által megfogalmazott módosító javaslatok megvitatása volt.

A tavalyi év után idén is bizakodásra okot adó teljesítmény tapasztalható a hazai vegyiparban, ugyanis az év első felében a vegyi anyagok és termékek gyártásának bővülése elérte a 6,2 százalékot. Az iparág számára azonban a gazdasági teljesítményen kívül egyre hangsúlyosabb kérdés a biztonsági és környezetvédelmi szabályok betartása. Ezt elősegítendő, a Magyar Vegyipari Szövetség idén elindította a Felelős Gondoskodás tanúsítási programját […]

bővebben

A Magyar Vegyipari Szövetség közzétételi kötelezettségének eleget téve a honlapján hozzáférhetővé teszi a 2015. május 29-i közgyűlésén, a 2014. május 29-i közgyűlésén és a 2013. május 24-i közgyűlésén elfogadott dokumentumokat, amelyek megtekinthetők a Rólunk / Beszámolók menüpontban.   

2013-ban a vegyipari termelés, a vegyi anyagok és termékek gyártásának bővülése jóval az ipari átlag felett volt a maga 6,4 százalékával. Az ágazat további növekedése azonban elképzelhetetlen innováció nélkül, amely kulcskérdés a versenyképesség megőrzése érdekében is – jelentette ki dr. Blazsek István, a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke az április 16-án tartott Vegyipari Innováció 2014 szakmai konferencia összefoglalásaként.

A kis- és közepes vállalkozások REACH/CLP tevékenységének segítésére az EMMI és a MAVESZ között létrejött támogatási szerződés keretében eddig hat alkalommal tartottunk rendkívül hasznos és sikeres szakmai tanácskozásokat. A program keretében újabb időpontokat hirdetünk meg, így a következő térítésmenteskétnapos szakmai programokra lehet jelentkezni: Április 14-15. Kétnapos tanácskozás a biocid szabályozásról és a RECH/CLP rendelettel való kapcsolódási pontjairól (program és jelentkezési […]

bővebben

A Magyar Vegyipari Szövetség új, térítésmentes szakmai programot indít kis és közepes vállalkozások számára a REACH/CLP előírásokkal kapcsolatos tevékenységük segítése céljából. A programot az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) pályázatán elnyert forrás teszi lehetővé. A program tartalmáról, a szakmai támogatás módozatairól, a részvételi feltételekről az alább letölthető tájékoztatóban adunk bővebb információt. Az első konzultációra február 3-ig lehet jelentkezni. A tájékoztatóban említett […]

bővebben

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) 2013. decemberben jogi szakvéleményt tett közzé az azonos anyagok REACH rendelet szerinti közös regisztrációja során az adatmegosztási fórumokban (SIEF – Substance Information Exchange Fora) követendő elvekről a tisztességes, átlátható és diszkrimináció mentes költségmegosztás érvényesítése céljából. Az állásfoglalás ajánlásokat is tartalmaz a költségekkel kapcsolatban felmerülő esetleges viták rendezésére is.CEFIC SIEF költségmegosztás  (angol nyelven)