MAVESZ Közgyűlés 2023. május 23.

Május 23-án tartotta Szövetségünk éves, rendes közgyűlését. A korábbi évekhez hasonlóan tagvállalataink örvendetesen nagy számban képviseltették magukat. A közgyűlés sok szempontból a szokásoknak megfelelően zajlott. A hivatalos napirend előtt előadások hangzottak el aktuális témákban.

Az első előadás az EU Transition Pathway for the Chemical Industry dokumentumáról szólt, melyről megjelenésekor már hírlevelünkben tájékoztattuk a tagvállalatainkat. A MAVESZ törekvése, hogy létrehozzuk a dokumentum magyar megfelelőjét, melynek részleteiről a hírlevél egy későbbi részében számolunk be.

A napirend előtti előadások következő részei a szakmai utánpótlás stratégiában foglaltak teljesítéséről és a Szabó Szabolcs Alapítvánnyal való együttműködésről szóltak. Először Szabó Csaba igazgató ismertette az elért eredményeket, az elindított kezdeményezéseket és együttműködéseket. Végül együttműködő partnerünk, a Szabó Szabolcs Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette az Alapítvány működését és jövőbeli terveit. Együttműködésünk keretében a MAVESZ (és remélhetőleg a programokhoz csatlakozó vállalatok) támogatni és erősíteni szeretné a Mobillabor program kiterjesztését (EU pályázat keretében), speciális projektverseny szervezésében kívánunk részt venni, valamint segíteni fogjuk az Alapítvány további pályaorientációs tevékenységét. Ez az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy már az általános iskolában megismertessük iparágunkat a gyerekekkel és felkeltsük érdeklődésüket a természettudományok, ezen belül kiemelten a kémia és a vegyipar iránt.

A napirend előtti előadások anyagai az alábbi linkekről tölthetők le:

MAVESZ közgyűlés 20230523 – EU Transition Pathway_és_MAVESZ_szakmai utánpótlás

Szabó_Szabolcs_Alapítvány_előadása_Holtzer_Péter

A közgyűlés formai részében Marton Zsombor elnök úr ismertette a MAVESZ 2022/23. évi tevékenységének főbb súlypontjait, az elért eredményeket. A beszámoló jóváhagyása után került sor a 2022. évi költségvetés teljesítésének, a mérleg és beszámoló főbb adatainak és a 2023. évi költségvetési tervismertetésére és jóváhagyására. Külön kellett foglalkozni a Műanyag-Csőgyártók Szövetségének (MCSSZ) kiválási szándékával, akik önálló szövetségként kívánnak tevékenykedni a jövőben. A közgyűlés jóváhagyta a kiválási szándékot, egyben kifejtette elkötelezettségét a további együttműködés iránt.

Marton Zsombor elnök úr MOL csoporton belüli új beosztásba kerülése és Császár Péter újonnan kinevezett MOL Petrolkémia vezérigazgató érkezése miatt változott az elnökség összetétele és a közgyűlés egyúttal megválasztotta Császár Péter urat a MAVESZ elnökének.

A közgyűlés napirendi pontjainak zárásaként a közgyűlés és a tagvállalatok nevében elbúcsúztattuk Söptei Csabát, a MAFEOSZ visszavonuló társelnökét, aki évtizedeken keresztül volt aktív tagja a MAFEOSZ-nak és a MAVESZ elnökségének.

A program utolsó részében sor került az egri konferencia óta lezárt Felelős Gondoskodás (Responsible Care) auditok tanúsítványainak ismertetésére és a MOL Petrolkémia részére a személyes átadására is. A Donauchem és a KisChemicals képviselői nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért ők a későbbiekben személyesen vehetik át a tanúsítványaikat. Zárásként ünnepélyes keretek között érdekelt tagvállalataink jelenlévő képviselői aláírták a Feleős Gondoskodás program iránti elkötelezettségüket megerősítő dokumentumot. Ennek részleteiről egy későbbi szakaszban számolunk be.

MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferencia, 2023. március 21.

Több év COVID járvány miatti kihagyás után a Magyar Vegyipari Szövetség 2023. március 21-én újra megrendezte hagyományos konferenciáját, a MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferenciát.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a konferenciát a szokásoknak megfelelően nagy érdeklődés (közel 60 fő résztvevő) övezte.

A programunk két szakaszból épült fel:

  1. Az első szakaszban a hagyományoknak megfelelően beszámoltunk az ADR változásairól. Ezen kívül képet kaphattunk arról, hogy a vasúti szállítás szereplői hogyan próbálnak megfelelni a klímasemlegességre törekvő EU által támasztott követelményeknek.
  2. A második részben aktuális vállalati logisztikai megoldásokkal, tapasztalatokkal találkozhattak a résztvevők (MOL Petrolkémia Zrt. Poliol üzem, East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt.). Zárásként az SQAS auditok témakörét jártuk körül egy kerekasztal beszélgetés formájában, ahol az érdekelt felek (auditor, gyártó, felhasználó, disztribútor és logisztikai szolgáltató) fejthették ki véleményüket a megújult SQAS audit kérdőív kapcsán.

Az előadások diái letölthetőek az alábbi linkekről:

A konferenciát támogatta a DACHSER SE és az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. Köszönjük a szponzorációt, mely hozzájárult a konferencia sikeres lebonyolításához.

Gyászhír – elhunyt Dr. Fehér Erzsébet

Megrendülten értesültünk róla, hogy Dr. Fehér Erzsébet, a Pannonplast Rt. egykori vezérigazgatója, a MAVESZ első elnöke, a magyar vegyipar karizmatikus alakja 87 éves korában elhunyt.

1936-ban született, majd általános iskolai tanulmányai után a Ruggyantagyárban helyezkedett el, ahol felismerték tehetségét, ezért beiskolázták. A vegyipari technikumot, majd a Műegyetem Vegyészmérnöki Karát munka mellett végezte el. 1982-ben műszaki doktorrá avatták.

Szakmai karrierjének első fontos állomása 1958-tól a Palma Gumigyár volt, amely később a Taurus egyik gyára lett. 1968-tól a gyár főmérnökének, műszaki vezetőjének nevezték ki. Ekkor kezdték meg a kiváló minőségű Palma gumimatrac gyártását, amelynek 95 %-a exportra került.

1978-ban kezdődött pályafutásának második fontos szakasza, amikor kinevezték a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat, későbbi nevén Pannonplast vezérigazgatójának. 24 évig vezette a céget, amely irányítása alatt hatalmas fejlődésnek indult és 18 tagból álló vállalatcsoporttá bővült. A habosítás, a tubusgyártás, az újrafeldolgozás, de pl. a bankkártyák gyártása is a cégcsoport nevéhez fűződött. A vállalat az elsők között vált részvénytársasággá és került tőzsdére. 2001 végére a vállalat holdingként működve a termelésének és árbevételének a csúcsát érte el. A társaság vezetésének átvételére, a részvénytöbbség megszerzésére tett kísérletek hatására Fehér Erzsébet 2003-ban mondott le a vezetésről és vonult nyugdíjba, 52 év munkaviszony és egy példaértékű karrier lezárásaként.

A Pannonplast vezérigazgatójaként egyike volt a Magyar Vegyipari Szövetség alapítóinak, melynek első elnökévé is megválasztották. A MAVESZ-ben végzett tevékenységéért 2000-ben elsők között kapta meg a MAVESZ aranyérmét, melyet a Szövetség azon vegyipari vezetőknek adományoz, akik kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységükkel a magyar vegyipar jövőjét formálták.

Temetése 2023. február 22-én 12:45-kor lesz a Rákoskeresztúri Újköztemetőben.

MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferencia, 2023. március 21. – TÁJÉKOZTATÓ, PROGRAM

Örömmel jelenthetjük be, hogy a COVID járvány miatti kihagyás után a Magyar Vegyipari Szövetség újra megrendezi hagyományos konferenciáját, a MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferenciát. A konferencia időpontja 2023. március 21., helyszíne Budapesten, a Hotel Aquincum (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

A programunk két szakaszból épül fel:

1. Az első szakaszban a hagyományoknak megfelelően beszámolunk az ADR változásairól. Ezen kívül képet kaphatunk arról, hogy a vasúti szállítás szereplői hogyan próbálnak megfelelni a klímasemlegességre törekvő EU által támasztott követelményeknek.

2. A második részben aktuális vállalati logisztikai megoldásokkal, tapasztalatokkal találkozhatnak a résztvevők. Zárásként az SQAS auditok témakörét járjuk körül egy kerekasztal beszélgetés formájában, ahol az érdekelt felek (auditor, gyártó, felhasználó, disztribútor és logisztikai szolgáltató) fejthetik ki véleményüket a megújult SQAS audit kérdőív kapcsán.

 Aktuális, informatív, szakmailag magas színvonalú előadásokra hívjuk és várjuk szeretettel a cégek vezetőit és az egyes szakterületek művelőit. Jelentkezni elektronikus úton lehet a következő linken:

https://mavesz.hu/regisztracio

A konferencia programja:

MAVESZ vegyianyag logisztikai konferencia program 20230321

Részvételi díj (a konferenciára és az azt követő ebédre) 36.000 Ft/fő + ÁFA

A MAVESZ és a szakszövetségi (MAFEOSZ, MCSSZ) tagvállalatok részére 2 főig 15 % kedvezményt nyújtunk, azaz a részvételi díj 30.600 Ft/fő + ÁFA

Helyszín: Hotel Aquincum (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

A részvételi díjat a díjbekérő alapján a bankszámlánkra kérjük átutalni. A részvételi díj pénzügyi teljesítése után az előleg számlát címükre postázzuk. A konferenciát követően kerül kiállításra a végszámla, amelyet szintén postai úton juttatunk el Önökhöz.

Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy a részvétel feltétele a konferencia idején érvényes járványügyi szabályoknak való megfelelés. A parkolási és egyéb információkról a jelentkezőket a konferencia előtt 1 héttel tájékoztatjuk.

MAVESZ Közgyűlés 2021

A járványhelyzetre tekintettel április 29-én online rendes évi Közgyűlést tartottunk, amelyen a MAVESZ 2020/2021. évi tevékenységéről szóló jelentéshez Zsinkó Tibor elnök fűzött szóbeli kiegészítést. Hangsúlyozta: iparágunk rezisztensek mutatkozott a járványhelyzet előidézte gazdasági visszaeséssel szemben, 2020-ban az iparági nettó árbevétel csökkenés a feldolgozóipari átlagnál jóval kisebb volt, a vegyiparban alkalmazásban állók létszáma bővült, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó keresete közel 30 százalékkal volt magasabb a versenyszféra átlagánál. A MAVESZ soron következő feladatai közül kiemelte a 2021-2030. évekre szóló vegyipari stratégia kidolgozását. Szervezeti kérdésekről szólva rámutatott: a MAVESZ-nak jelenleg 54 tagja van, és keretei között 2 szakszövetség is működik, a taglétszám a kezdetektől folyamatosan bővült, több éve stabilan 50 felett van.

A Közgyűlés a 2021. június 1-től 2025. május 31-ig terjedő időszakra egyhangúan megválasztotta Szabó Csaba István urat a MAVESZ igazgatójának; szintén elfogadta a Szövetség szakmai beszámolóját és költségvetését.

A Közgyűlés a fiatalok vegyipar iránti érdeklődésének felkeltését célzó video vetítésével zárult, amely megtekinthető a Youtube-on, ezen a linken.

MAVESZ vegyianyag logisztikai webinár 2021 03 31

A veszélyes áru szállítás aktualitásairól, COVID-19 vonatkozásokról, valamint a MOL Poliol Projekt keretében az EO és PO biztonságos szállítására és kezelésére, az esetleges vészhelyzeti beavatkozásra való felkészülésről, továbbá a Fényeslitkén megvalósuló intermodális terminál projektről és vállalati veszélyes áru logisztikai gyakorlatról hallgathatott meg előadásokat a MAVESZ március 31-i vegyianyag logisztikai webinárán a több mint 50 résztvevő, amely szám jól mutatta a webinár témái iránti érdeklődést.

Az előadások diái letölthetőek az alábbi linkekről:

Vegyipari vélemény a 2021-2027. közötti fejlesztéspolitikai ciklusról

A 2021-2027. közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus hazai terveivel kapcsolatos véleményt és észrevételeket juttatott el Szövetségünk január végén az ITM-hez. A dokumentumban Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéről, a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program (VINOP) és a Zöld infrastruktúra és klímavédelmi operatív program (ZIKOP) tervezeteiről ismertetjük szakmai észrevételeinket és javaslatainkat. A dokumentum elérhető innen.

 

Európai Bizottság: vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

Az Európai Bizottság javaslatot tett közzé a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiára a toxikus anyagoktól mentes környezetért (COM (2020) 66) final számú közlemény).

Az októberben közzétett javaslat a Bizottság kinyilvánított szándéka szerint lehetőséget kínál az éghajlatváltozással, a körforgásos gazdasággal, az innovációval, a kereskedelemmel és a digitálizáció előmozdításával foglalkozó európai és tagállami hatóságok számára, hogy szorosabban működjenek együtt a vegyiparral az európai Zöld Megállapodással kapcsolatos célkitűzések megvalósítása érdekében. Iparágunk a javaslatban megfogalmazott célokkal egyetért, azok megvalósítása hozzájárulhat az EU-27 gazdasági fejlődéséhez, a COVID-19 utáni zöld helyreállításhoz és az EU stratégiai értékláncainak megerősítéséhez.

Szövetségünk véleménye a Bizottság javaslatáról itt olvasható.

CLP Notifikáció Konferencia 2020

A MAVESZ, valamint a kozmetikai és háztartás-vegyipar (KOZMOS) és a hazai festékipar (MAFEOSZ) szakmai szövetségei november 3-án videokonferenciát tartottak a CLP rendelet VIII. Mellékletének módosításáról, az abban foglaltak végrehajtásának kérdéseiről.

A konferencia előadásai letölthetőek az EBK  – Egészségvédelem /Kémiai biztonság (REACH/CLP) menüpontról.

Deloitte felmérés

A Magyar Nemzeti Bank megbízásából felmérést végez a Deloitte Zrt. az Európai Unió Fenntartható Finanszírozáshoz tartozó EU taxonómia szabályai kapcsán a hazai vállalatok körében. A felmérés célja megismerni az új típusú, fenntarthatósági forrásbevonási lehetőségekkel (például zöld hitelek, zöld kötvények) kapcsolatos kritériumok vállalati jelentéstételre való felkészültségét, illetve a vállalatok fenntartható finanszírozással kapcsolatos várakozásait, hajlandóságát.

Ennek kapcsán fontos fejlemény, hogy június 18-án az Európai Parlament elfogadta a Taxonómia rendeletet ((EU) 2020/852) és ezzel jogszabályba foglalta az alapelvárásokat arra vonatkozóan, hogy milyen befektetések lesznek fenntarthatónak tekintendőek a jövőben. A következő két évben tervezi a Bizottság lefektetni a különböző gazdasági tevékenységekre vonatkozó határértékéket és részletszabályokat.

A felmérés 18 kérdésből álló, feleletválasztós kérdőív (maximum 10 percet vesz igénybe idejéből). A kitöltés végén megküldi a Deloitte Zrt. Önnek a regisztrált e-mail címére az EU Taxonómia alapjait egy diasor formájában.

A kérdőív elérhetősége