Beszámoló a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 2023. október 10-11-én tartott, XXIX. MAVESZ Vegyipari Konferenciájáról

A múlt héten tartotta hagyományos, immár 29. alkalommal megrendezett, Vegyipari Konferenciáját a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ). A két napos rendezvény közel 200 fős hallgatóságában a Szövetség tagvállalatainak képviselőin, szakemberein kívül helyet foglaltak a társszövetségek és tagvállalataik képviselői, valamint a MAVESZ-szel együttműködő oktatási intézmények, egyetemek oktatói, hallgatói is.

A konferencia témái három nagy csoportba voltak sorolva, illeszkedve a vegyipar előtt álló feladatokhoz, kihívásokhoz. Kiemelt célkitűzés a vegyipar számára az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) követelményeinek való megfelelés. A vegyipar a klímasemlegesség elérésére való törekvést, a vegyianyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia megvalósítását, a körforgásos gazdaságra való átállást és a digitalizáció feladatait, kihívásait („kettős-iker átállás – double-twin transition) egy időben, összehangoltan próbálja teljesíteni. A megvalósítás elengedhetetlen eszköze a kormányzattal, a jogalkotókkal (EU és hazai) és a hatóságokkal való szoros együttműködés, amit jól szolgált a konferencia. Ebben a témakörben szó volt a vegyipar helyzetéről és kihívásairól, a magyar kormány energia- és iparstratégiájáról, az EU iparstratégiai céljairól és a klímasemlegességre való törekvés helyzetéről. A stratégiai blokk mellett több szakmai témakörben hangzott el előadás, , a teljesség igénye nélkül például a fenntarthatósági jelentésekről az EU ETS (CO2 kvóta) rendszerről, a kritikus infrastruktúrát képező tevékenységek védelméről, a REACH (vegyianyagok regisztrációja) és a CLP (anyagok osztályozása, címkézése, csomagolása) rendeletek küszöbönálló módosításáról. A MAVESZ évek óta nagy hangsúlyt fektet a szakember utánpótlás, a szakmai oktatás kérdéskörére és immár harmadik alkalommal a MAVESZ Vegyipari Konferencia részévé tette az oktatással, képzéssel, utánpótlással kapcsolatos kérdések tárgyalását is. 

A konferencia hosszú évek óta hagyományosan jól szolgálja a vegyipar feladatainak szakmai értékelését, a jó gyakorlatok bemutatását és a szakmai párbeszédet. Az elhangzott előadások jó alapot szolgáltatnak a későbbi szakmai egyeztetésekhez.

A konferencia előadásai letölthetők az alábbi linkeken: 

október 10. kedd

A magyar vegyipar kihívásai 2023-ban-Császár Péter

A vegyipar helye a magyar kormány iparstratégiájában- dr. Nagy Ádám

Transition Pathway – Marco Mensink

A vegyipar szerepe a magyar kormány energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításában – 
Steiner Attila

A klímasemlegesség kihívásai – dr. Botos Barbara

A PFA-k korlátozása – Patricia Munoz

A REACH és CLP rendelet felülvizsgálatának aktualitásai – dr. Deim Szilvia – nem elérhető

A CBAM bevezetésének és az ETS módosításainak hatása a gyakorlatban – Szász Szilárd

A megfelelésen túl – Betekintés a BorsodChem fenntarthatósági gyakorlatába – Fridel Anna

október 11. szerda

Kritikus infrastruktúra direktíva átültetése a magyar jogrendbe – Angyal István

A munkabiztonság idén életbe lépett változásai, tapasztalatok – dr. Cságoly-Molnár Adrienn

Vegyipar vagy akkumulátor? – Vegyipar ÉS akkumulátor! – dr. Kaderják Péter

A MOHU működésének első tapasztalatai, vegyipari összefüggései – Runtág Tivadar

A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (LVIC) BREF kialakítása – Maurer Krisztián

A MAVESZ Felelős Gondoskodás programjának megújítása – Tóth Angelika

A természettudományos oktatás jövője a magyar oktatáspolitikában – Singer Péter 

Foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és a munkaerőpiaci valóság – Kelemen Gábor 

A Szabó Szabolcs Alapítvány tevékenysége – Holtzer Péter

Európai körkép a pályaorientáció jó gyakorlatairól – Szabó Csaba, igazgató, MAVESZ

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ a MAVESZ Vegyipari Konferenciájára

Örömmel jelentjük be, hogy a Magyar Vegyipari Szövetség immáron 29. alkalommal rendezi meg „egri” konferenciáját, a MAVESZ Vegyipari Konferenciát. A hagyományoknak megfelelően a konferencia két napján a vegyipar helyzetéről, a jogszabályok változásairól, jó vállalati gyakorlatokról és a szakmai utánpótlásképzés kérdéseiről hallhatnak előadásokat kormányzati, hatósági és vállalati szakemberek tolmácsolásában. A konferencia időpontja 2023. október 10-11. (kedd-szerda), helyszíne a hagyományoknak megfelelően Eger, a Hotel Eger & Park****.

A tájékozató az árakkal és a jelentkezési lappal itt található. 

A részletes program ezen a linken érhető el. 

 

MAVESZ Közgyűlés 2023. május 23.

Május 23-án tartotta Szövetségünk éves, rendes közgyűlését. A korábbi évekhez hasonlóan tagvállalataink örvendetesen nagy számban képviseltették magukat. A közgyűlés sok szempontból a szokásoknak megfelelően zajlott. A hivatalos napirend előtt előadások hangzottak el aktuális témákban.

Az első előadás az EU Transition Pathway for the Chemical Industry dokumentumáról szólt, melyről megjelenésekor már hírlevelünkben tájékoztattuk a tagvállalatainkat. A MAVESZ törekvése, hogy létrehozzuk a dokumentum magyar megfelelőjét, melynek részleteiről a hírlevél egy későbbi részében számolunk be.

A napirend előtti előadások következő részei a szakmai utánpótlás stratégiában foglaltak teljesítéséről és a Szabó Szabolcs Alapítvánnyal való együttműködésről szóltak. Először Szabó Csaba igazgató ismertette az elért eredményeket, az elindított kezdeményezéseket és együttműködéseket. Végül együttműködő partnerünk, a Szabó Szabolcs Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette az Alapítvány működését és jövőbeli terveit. Együttműködésünk keretében a MAVESZ (és remélhetőleg a programokhoz csatlakozó vállalatok) támogatni és erősíteni szeretné a Mobillabor program kiterjesztését (EU pályázat keretében), speciális projektverseny szervezésében kívánunk részt venni, valamint segíteni fogjuk az Alapítvány további pályaorientációs tevékenységét. Ez az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy már az általános iskolában megismertessük iparágunkat a gyerekekkel és felkeltsük érdeklődésüket a természettudományok, ezen belül kiemelten a kémia és a vegyipar iránt.

A napirend előtti előadások anyagai az alábbi linkekről tölthetők le:

MAVESZ közgyűlés 20230523 – EU Transition Pathway_és_MAVESZ_szakmai utánpótlás

Szabó_Szabolcs_Alapítvány_előadása_Holtzer_Péter

A közgyűlés formai részében Marton Zsombor elnök úr ismertette a MAVESZ 2022/23. évi tevékenységének főbb súlypontjait, az elért eredményeket. A beszámoló jóváhagyása után került sor a 2022. évi költségvetés teljesítésének, a mérleg és beszámoló főbb adatainak és a 2023. évi költségvetési tervismertetésére és jóváhagyására. Külön kellett foglalkozni a Műanyag-Csőgyártók Szövetségének (MCSSZ) kiválási szándékával, akik önálló szövetségként kívánnak tevékenykedni a jövőben. A közgyűlés jóváhagyta a kiválási szándékot, egyben kifejtette elkötelezettségét a további együttműködés iránt.

Marton Zsombor elnök úr MOL csoporton belüli új beosztásba kerülése és Császár Péter újonnan kinevezett MOL Petrolkémia vezérigazgató érkezése miatt változott az elnökség összetétele és a közgyűlés egyúttal megválasztotta Császár Péter urat a MAVESZ elnökének.

A közgyűlés napirendi pontjainak zárásaként a közgyűlés és a tagvállalatok nevében elbúcsúztattuk Söptei Csabát, a MAFEOSZ visszavonuló társelnökét, aki évtizedeken keresztül volt aktív tagja a MAFEOSZ-nak és a MAVESZ elnökségének.

A program utolsó részében sor került az egri konferencia óta lezárt Felelős Gondoskodás (Responsible Care) auditok tanúsítványainak ismertetésére és a MOL Petrolkémia részére a személyes átadására is. A Donauchem és a KisChemicals képviselői nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért ők a későbbiekben személyesen vehetik át a tanúsítványaikat. Zárásként ünnepélyes keretek között érdekelt tagvállalataink jelenlévő képviselői aláírták a Feleős Gondoskodás program iránti elkötelezettségüket megerősítő dokumentumot. Ennek részleteiről egy későbbi szakaszban számolunk be.

Gyászhír – elhunyt Dr. Fehér Erzsébet

Megrendülten értesültünk róla, hogy Dr. Fehér Erzsébet, a Pannonplast Rt. egykori vezérigazgatója, a MAVESZ első elnöke, a magyar vegyipar karizmatikus alakja 87 éves korában elhunyt.

1936-ban született, majd általános iskolai tanulmányai után a Ruggyantagyárban helyezkedett el, ahol felismerték tehetségét, ezért beiskolázták. A vegyipari technikumot, majd a Műegyetem Vegyészmérnöki Karát munka mellett végezte el. 1982-ben műszaki doktorrá avatták.

Szakmai karrierjének első fontos állomása 1958-tól a Palma Gumigyár volt, amely később a Taurus egyik gyára lett. 1968-tól a gyár főmérnökének, műszaki vezetőjének nevezték ki. Ekkor kezdték meg a kiváló minőségű Palma gumimatrac gyártását, amelynek 95 %-a exportra került.

1978-ban kezdődött pályafutásának második fontos szakasza, amikor kinevezték a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat, későbbi nevén Pannonplast vezérigazgatójának. 24 évig vezette a céget, amely irányítása alatt hatalmas fejlődésnek indult és 18 tagból álló vállalatcsoporttá bővült. A habosítás, a tubusgyártás, az újrafeldolgozás, de pl. a bankkártyák gyártása is a cégcsoport nevéhez fűződött. A vállalat az elsők között vált részvénytársasággá és került tőzsdére. 2001 végére a vállalat holdingként működve a termelésének és árbevételének a csúcsát érte el. A társaság vezetésének átvételére, a részvénytöbbség megszerzésére tett kísérletek hatására Fehér Erzsébet 2003-ban mondott le a vezetésről és vonult nyugdíjba, 52 év munkaviszony és egy példaértékű karrier lezárásaként.

A Pannonplast vezérigazgatójaként egyike volt a Magyar Vegyipari Szövetség alapítóinak, melynek első elnökévé is megválasztották. A MAVESZ-ben végzett tevékenységéért 2000-ben elsők között kapta meg a MAVESZ aranyérmét, melyet a Szövetség azon vegyipari vezetőknek adományoz, akik kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységükkel a magyar vegyipar jövőjét formálták.

Temetése 2023. február 22-én 12:45-kor lesz a Rákoskeresztúri Újköztemetőben.

MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferencia, 2023. március 21. – TÁJÉKOZTATÓ, PROGRAM

Örömmel jelenthetjük be, hogy a COVID járvány miatti kihagyás után a Magyar Vegyipari Szövetség újra megrendezi hagyományos konferenciáját, a MAVESZ Vegyianyag Logisztikai Konferenciát. A konferencia időpontja 2023. március 21., helyszíne Budapesten, a Hotel Aquincum (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

A programunk két szakaszból épül fel:

1. Az első szakaszban a hagyományoknak megfelelően beszámolunk az ADR változásairól. Ezen kívül képet kaphatunk arról, hogy a vasúti szállítás szereplői hogyan próbálnak megfelelni a klímasemlegességre törekvő EU által támasztott követelményeknek.

2. A második részben aktuális vállalati logisztikai megoldásokkal, tapasztalatokkal találkozhatnak a résztvevők. Zárásként az SQAS auditok témakörét járjuk körül egy kerekasztal beszélgetés formájában, ahol az érdekelt felek (auditor, gyártó, felhasználó, disztribútor és logisztikai szolgáltató) fejthetik ki véleményüket a megújult SQAS audit kérdőív kapcsán.

 Aktuális, informatív, szakmailag magas színvonalú előadásokra hívjuk és várjuk szeretettel a cégek vezetőit és az egyes szakterületek művelőit. Jelentkezni elektronikus úton lehet a következő linken:

https://mavesz.hu/regisztracio

A konferencia programja:

MAVESZ vegyianyag logisztikai konferencia program 20230321

Részvételi díj (a konferenciára és az azt követő ebédre) 36.000 Ft/fő + ÁFA

A MAVESZ és a szakszövetségi (MAFEOSZ, MCSSZ) tagvállalatok részére 2 főig 15 % kedvezményt nyújtunk, azaz a részvételi díj 30.600 Ft/fő + ÁFA

Helyszín: Hotel Aquincum (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

A részvételi díjat a díjbekérő alapján a bankszámlánkra kérjük átutalni. A részvételi díj pénzügyi teljesítése után az előleg számlát címükre postázzuk. A konferenciát követően kerül kiállításra a végszámla, amelyet szintén postai úton juttatunk el Önökhöz.

Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy a részvétel feltétele a konferencia idején érvényes járványügyi szabályoknak való megfelelés. A parkolási és egyéb információkról a jelentkezőket a konferencia előtt 1 héttel tájékoztatjuk.

MAVESZ Vegyipari Konferencia, Eger 2022

Rekord érdeklődés mellett tartotta meg a MAVESZ az idei vegyipari konferenciáját október 19-20-án, amelynek helyszíne hagyományosan Eger volt.

42 vegyipari társaság, 4 társszövetség, 3 szakszervezet és 5 egyetem képviseletében a két napon összesen több, mint 180 fő vett részt a konferencián, amelynek előadásai letölthetőek az EBK menüpont alatt. 

MAVESZ Vegyipari Konferencia 2022 – tájékoztató

Örömmel jelenthetjük be, hogy a Magyar Vegyipari Szövetség újra megrendezi hagyományos konferenciáját, melynek neve 2022-től MAVESZ Vegyipari Konferencia. A korábbi Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferencia elnevezés megváltoztatását az indokolta, hogy a hagyományos témáink mellett egyre szélesebb skáláját ölelik fel előadásaink a vegyipar aktualitásainak, beleértve a vegyipari stratégiát és a szakmai utánpótlásképzés támogatását. A konferencia időpontja 2022. október 19-20., helyszíne a hagyományoknak megfelelően Eger, a Hotel Eger & Park****.


A programunk négy, témakörét tekintve jól elkülöníthető szakaszból épül fel:


1. Az első szakaszban a MAVESZ, a Technológiai és Ipari Minisztérium és külföldi meghívott előadóink az Európai Unió és Magyarország vegyiparának helyzetéről, átalakulásáról, a magyar kormányzat energetikai és környezetvédelmi stratégiájáról tartanak előadást.
2. A második részben a REACH és a CLP rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó témakörökben hallhatók előadások (CEFIC, NNK Kompetens Hatóság), valamint bemutatjuk a kémiai kockázatértékelés gyakorlatát egy vállalati példán keresztül.
3. A hagyományos hatósági szekciót idén kiegészítjük egy-egy gyakorlati példával a robbanásvédelem és a körforgásos gazdaság témakörében. Itt mutatkozik be a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és ismertetjük a Responsible Care program aktualitásait.
4. A tavalyi nagy sikerű szekció tapasztalatai és a tavaszi konferencia nyomán, a hagyományos konferencia programba immár beemelve, fogunk beszélni a szakmai utánpótlás képzésről a digitalizáció és a klímasemlegesség szempontjából. Bemutatjuk a MAVESZ szakmai utánpótlás stratégiáját, valamint a kormányzat és a vezető egyetemek fejtik ki álláspontjukat a kérdéskörben.
Aktuális, informatív, szakmailag magas színvonalú előadásokra hívjuk és várjuk szeretettel a cégek vezetőit és az egyes szakterületek művelőit.

Jelentkezni elektronikus úton lehet a következő linken:

Regisztráció

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 18.

Részvételi díj (Ft/fő):
   2 napra 2 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 136.400 Ft + ÁFA
   2 napra 1 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 110.600 Ft + ÁFA
   2 napra, szállás nélkül, vacsorával az egri várban: 93.900 Ft + ÁFA
   1 napra, szállás nélkül, vacsorával az egri várban: 56.800 Ft + ÁFA
   2 napra, szállás és vacsora nélkül: 76.900 Ft + ÁFA
   1 napra, szállás és vacsora nélkül: 39.800 Ft + ÁFA

MAVESZ és a Szakszövetségi (MAFEOSZ, MCSSZ) tagvállalatok részére 2 főig 15 % kedvezményt nyújtunk:
2 napra 2 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 115.940 Ft + ÁFA
2 napra 1 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 94.010 Ft + ÁFA
Helyszín és szállás: Hotel Eger & Park (3300 Eger, Szálloda út 1-3.)
Elhelyezés egyágyas szobákban.
A részvételi díjat a díjbekérő alapján a K&H Banknál vezetett 10200940-20110819-00000000 számú bankszámlánkra kérjük átutalni. A részvételi díj pénzügyi teljesítése után az előleg számlát címükre postázzuk. A konferenciát követően kerül kiállításra a végszámla, amelyet szintén postai úton juttatunk el Önökhöz.

Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy a részvétel feltétele a konferencia idején érvényes járványügyi szabályoknak való megfelelés. A parkolási és egyéb információkról a jelentkezőket a konferencia előtt 1 héttel tájékoztatjuk.

A konfernecia tervezett programja: 

MAVESZ Konferencia program 2022 október 19-20

 

A CEFIC ALAPÍTÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA

A CEFIC idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját, melynek keretében májustól októberig több rendezvényt szentelnek az évfordulónak. Az első rendezvényre, melynek előkészületeiről korábban beszámoltunk, május 30-án került sor: A MAVESZ delegáltjaként Horváth Réka a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának hallgatója vett részt a rendezvényen, sajnos a vezető tudósok közé meghívott Karikó Katalin egyéb elfoglaltsásai miatt nem tudott résztvenni a rendezvényen.

Összességében 34 vezető tudós (vegyész, vegyészmérnök, biotechnológus), közöttük két Nobel-díjas professzor és 21 PhD és egyetemi hallgató gyűlt össze szerte Európából Brüsszelben a Metropole hotelben, hogy újból elkészítsék az 1927-es Solvay konferencia ikonikussá vált képét. Ezen a világhírű fotón a kor legnagyobb tudósai láthatóak, beleértve Marie Skłodowska-Curiet és Albert Einsteint.

Európa vezető vegyipari gyártó vállalatainak 25 legfelső vezetője szintén részt vett a rendezvényen. Részvételükkel szerették volna megerősíteni az ipar és a tudomány együttműködésének fontosságát és kifejezni támogatásukat a tudományos kutatások és az innováció iránt, melyeknek kiemelkedően fontos szerepe van az EU Green Deal céljainak megvalósításában.

Martin Brudermüller, a Cefic elnöke és a BASF első számú vezetője a következőket nyilatkozta: “Izgatottan vártam a mai napot, amit a világ vezető tudósaival és Európa kiemelkedően tehetséges fiatal kutatóival tölthettem. A fiatal generáció fogja meghatározni a Green Deal sikerét és Európa vegyiparának jövőjét, mely a világ vegyiparának második legnagyobb kutatási és innovációs befektetője a maga 9 Mrd eurós évenkénti K+F+I ráfordításával. Tehát Európa jövője szempontjából rendkívül fontos az ipar valamint a tudósok jelenlegi és következő generációjának kapcsolatteremtése.”

Horváth Réka a következőket nyilatkozta a rendezvény előtt: „Már nagyon fiatal korom óta érdekelt a minket körülvevő jelenségek magyarázata. A válaszok keresése számomra mindig is egy magával ragadó és örömteli tevékenység volt, olyannyira, hogy úgy hiszem, az ez iránti lelkesedésem miatt döntöttem úgy, hogy elméleti kémikus leszek. Azonban a tudást és annak megszerzését nemcsak önmagában tartom gyönyörű dolognak, hanem úgy vélem, az ismereteinket fontos fel is használnunk, hogy jobbá tehessük a világunkat. Azért is várom ezt a konferenciát, mert úgy gondolom, ez olyan szakmai kapcsolatok és barátságok kezdete lehet, amelyek hozzájárulhatnak e nemes cél eléréséhez, és emellett a saját fejlődésemhez is a jövő kutatójaként.” (Horváth Réka az ülő sor jobb szélén látható a képen)

A fiatal tehetségek projekt feladatokat kaptak, melyek eredményéről a CEFIC októberi éves kongresszusán számolnak majd be. Ugyancsak akkora időzítik a CEFIC ünnepi kiadványát is a képekkel és a nap során készített interjúkkal.

 

HOGYAN BIZTOSÍTSUK A MEGFELELŐ SZAKEMBEREKET A VEGYIPAR ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOKHOZ?

A MAVESZ  konferenciát tartott 2022. márius 3-án a természettudományos képzés fontosságáról az általános iskolától a mérnök képzésig. A konferencia előadásai letölthetők a Vegyipari Karrier menüpont alól. 

Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferencia 2021

Rekord érdeklődés mellett tartotta meg a MAVESZ az idei környezetvédelmi és biztonságtechnikai konferenciáját október 13-14-én, amelynek helyszíne hagyományosan Eger volt.

 

Megtisztelte részvételével rendezvényünket a CEFIC ügyvezető igazgatója Marco Mensink úr, valamint Steiner Attila úr, az ITM körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, valamint Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony és Hizó Ferenc úr, körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Magas színvonalú előadásaik hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

 

A konferencia első napi témái a Magyar Vegyipar stratégiája 2030-ig (Zsinkó Tibor MAVESZ elnök előadásában), az Európai Zöld Megállapodás és a ’Fit for 55’ klímacsomag intézkedései voltak, míg a második napon a hazai jogszabályváltozások vegyiparra gyakorolt hatásáról, hatósági tapasztalatokról és biztonságtechnikai kérdésekről hangzottak el előadások.

Új elemként megrendeztük a „Karrierlehetőségek a vegyiparban” szekciót, melyen az egyetemek hallgatói, oktatói és a vezető vegyipari cégek képviselői közötti kapcsolatteremtést segítettük elő, hiszen a MAVESZ mélyen elkötelezett, hogy támogassa a vegyipar szakmai utánpótlásának biztosítását.

40 vegyipari társaság, 4 társszövetség, 3 szakszervezet és 4 egyetem képviseletében a két napon összesen több, mint 170 fő vett részt a konferencián, amelynek előadásai letölthetőek az EBK menüpont alatt.