CEFIC-ECEG közös nyilatkozat – CMD írányelv

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) és a Vegyipari Munkáltatók Európai Szövetsége (ECEG) május 16-i közös nyilatkozatában támogatta az EU javaslatát, amely a rákkeltő és mutagén anyagokra vonatkozó EU irányelv végrehajtásának előmozdítását célozza kötelező expozíciós határértékek alkalmazása révén. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az EU vegyipara kiemelt fontosságú ügynek tekinti a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. Az ipar a jogszabályi előírások betartásán túl elkötelezett a nemzetközi Felelős Gondoskodás program és több más, a munkahelyi egészségvédelem növelését elősegíteni hivatott kezdeményezés iránt.

A nyilatkozat angol nyelvű szövege.