EKÁER – jogszabály értelmezés

A nem EU tagállamba (harmadik országokba) irányuló szállításokkal, illetve gyűjtőfuvarok “túlpakolásával” kapcsolatban az EKÁER szabályok értelmezése végett a Mavesz kérdéssel fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.  Az NGM Ipari és Építésgazdasági Főosztálya augusztus 4-én az illetékes szakterület által kidolgozott választ juttatott el Szövetségünkhöz.

 A Mavesz igazgatójának címzett minisztériumi állásfoglalás:

 Tisztelt Igazgató Úr!

 Legutóbbi egyeztetésünk alkalmával személyesen átnyújtott levelében jogszabály értelmezéshez kért segítséget. Az illetékes szakterület által kidolgozott választ az alábbiakban szíves rendelkezésére bocsátjuk.

1. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet kimondja, hogy útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

  1. a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
  2. b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
  3. c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést

– a rendeletben meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

Ez azt jelenti, hogy a harmadik országba történő szállítások esetében nem szükséges EKAER bejelentés abban az esetben, ha a vámkezelés Magyarország területén történik meg, tekintettel arra, hogy a bejelentési kötelezettség belföldi viszonylatban csak az első áfa köteles – nem végfelhasználó részére történő – értékesítéshez kapcsolódik.

Más a helyzet abban az esetben, ha a vámkezelés más Európai Uniós országban történik meg. A rendelet értelmében EKAER szám birtokában lehet közúti fuvarozással járó  termékértékesítést, vagy egyéb célú kivitelt folytatni. Abban az esetben ha más tagállamban történik meg a vámkezelés, addig a célállomásig, ahol ez megtörténik rendelkezni kell EKAER számmal, mivel a gyakorlatban addig saját áru fuvarozása történik, amely az egyéb célú fuvarozás kategóriájába tartozik.

2. Az augusztus 1-jén hatályba lépő módosítás szerint útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

Az új szabályozás szerint az útdíjköteles gépjárművek mellett azon gépjárművek is bejelentés kötelesek, amelyek a túlpakolás következtében meghaladják a 3,5 tonnát. Abban az esetben, ha az árut szállító gépjármű – bármely okból történő – cseréje szükséges, az új gépjármű rendszámának bejelentése szükséges, módosítás indokának meghatározásával, amelyért az EKAER bejelentésre kötelezett a felelős. Ha az egyébként nem útdíjköteles gépjármű túlpakolás következtében  meghaladja a 3,5 tonnát, az EKAER bejelentésért szintén a bejelentésre kötelezett a felelős.

A közlekedés szabályozásáért felelős jogszabályok értelmében minden gépjármű, amely meghaladja a 3,5 tonnát útdíjköteles gépjárműnek minősül. Tájékoztatom, hogy a kisebb kategóriájú gépjárművek oly módon történő túlpakolása, amely következtében az össztömegük meghaladja a 3,5 tonnát közlekedési szabályokat sért, amely magatartásért a túlpakolásért felelős személy szankcionálható.

Őszintén remélem, hogy a felmerült jogszabályi kérdéseket sikerült tisztázni, és ezzel hozzájárulhattunk a hosszú távú, és sikeres együttműködéshez.

Üdvözlettel:

Tóth Tamás
osztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium
Ipari és Építésgazdasági Főosztály
Ágazati Szabályozási és Védelmi Ipari Osztály
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15 V.em. 534.