EU Emisszió kereskedelmi rendszer

Négy EU tagállam – cseh, francia, szlovák és brit – kormányának javaslata alapján az EU Tanács hivatalos dokumentumaként  „lépcsőzetes szénszivárgási lista” jelent meg november hónapban, mint az emisszió kereskedelmi rendszer (ETS) 2020-tól bevezetendő reformjának egyik ajánlott intézkedése. Eszerint a szénszivárgásnak kitett ágazatok eddigi egységes kezelése helyett négy kategóriába sorolnák az érintett ágazatokat.