MAVESZ-OKF együttműködési megállapodás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MAVESZ közötti együttműködésről szóló megállapodást írt alá december 6-án Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, OKF főigazgató és Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke.

A megállapodás rögzíti az együttműködés alapelveit, hangsúlyozva a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonságának elősegítése érdekében kiadott SEVESO III EU irányelv hazai alkalmazásához fűződő közös érdeket. A dokumentum meghatározza a két szervezet közötti szakmai konzultációk rendszerét, szakértői bizottságot hoz létre a jogszabályok előkészítésének segítésére és a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos kérdések megvitatására, továbbá rögzíti a felek kötelezettségeit a veszélyes áru szállítási balesetek elhárítását segítő  MAVESZ Vegyipari Riasztási és Információs Központ (VERIK) működtetésével kapcsolatban.

A megállapodás aláírásánál az OKF részéről Dr. Tóth Ferenc általános főigazgató-helyettes és Dr. Takács Árpád hatósági főigazgató-helyettes, a MAVESZ képviseletében Huff Zsolt alelnök, a MOL Petrolkémia ZRt. vezérigazgatója és Budai Iván, a Szövetség igazgatója, voltak jelen.