REACH 2018 regisztráció

Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) tájékoztatót tett közzé az 1 és 100 tonna között gyártott, illetve importált vegyi anyagok 2018. május 31-ig esedékes regisztrációjával kapcsolatos teendőkről, illetve sajtóközleményben  hívja fel a figyelmet arra, hogy az ugyanazon anyagot regisztráló vállalatoknak együtt kell működniük az anyag felhasználására, veszélyeire és kockázataira vonatkozó adatok összeállítása és megosztása terén a biztonságos felhasználás igazolása érdekében.

A tájékoztató és a sajtóközlemény letölthető az EBK/Egészségvédelem, kémiai biztonság (REACH/CLP) menüpontről.