MAVESZ-OKF együttműködési megállapodás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MAVESZ közötti együttműködésről szóló megállapodást írt alá december 6-án Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, OKF főigazgató és Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szövetség elnöke.

A megállapodás rögzíti az együttműködés alapelveit, hangsúlyozva a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonságának elősegítése érdekében kiadott SEVESO III EU irányelv hazai alkalmazásához fűződő közös érdeket. A dokumentum meghatározza a két szervezet közötti szakmai konzultációk rendszerét, szakértői bizottságot hoz létre a jogszabályok előkészítésének segítésére és a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos kérdések megvitatására, továbbá rögzíti a felek kötelezettségeit a veszélyes áru szállítási balesetek elhárítását segítő  MAVESZ Vegyipari Riasztási és Információs Központ (VERIK) működtetésével kapcsolatban.

A megállapodás aláírásánál az OKF részéről Dr. Tóth Ferenc általános főigazgató-helyettes és Dr. Takács Árpád hatósági főigazgató-helyettes, a MAVESZ képviseletében Huff Zsolt alelnök, a MOL Petrolkémia ZRt. vezérigazgatója és Budai Iván, a Szövetség igazgatója, voltak jelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!