MAVESZ Közgyűlés 2023. május 23.

kozgyules-2023

Május 23-án tartotta Szövetségünk éves, rendes közgyűlését. A korábbi évekhez hasonlóan tagvállalataink örvendetesen nagy számban képviseltették magukat. A közgyűlés sok szempontból a szokásoknak megfelelően zajlott. A hivatalos napirend előtt előadások hangzottak el aktuális témákban.

Az első előadás az EU Transition Pathway for the Chemical Industry dokumentumáról szólt, melyről megjelenésekor már hírlevelünkben tájékoztattuk a tagvállalatainkat. A MAVESZ törekvése, hogy létrehozzuk a dokumentum magyar megfelelőjét, melynek részleteiről a hírlevél egy későbbi részében számolunk be.

A napirend előtti előadások következő részei a szakmai utánpótlás stratégiában foglaltak teljesítéséről és a Szabó Szabolcs Alapítvánnyal való együttműködésről szóltak. Először Szabó Csaba igazgató ismertette az elért eredményeket, az elindított kezdeményezéseket és együttműködéseket. Végül együttműködő partnerünk, a Szabó Szabolcs Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette az Alapítvány működését és jövőbeli terveit. Együttműködésünk keretében a MAVESZ (és remélhetőleg a programokhoz csatlakozó vállalatok) támogatni és erősíteni szeretné a Mobillabor program kiterjesztését (EU pályázat keretében), speciális projektverseny szervezésében kívánunk részt venni, valamint segíteni fogjuk az Alapítvány további pályaorientációs tevékenységét. Ez az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy már az általános iskolában megismertessük iparágunkat a gyerekekkel és felkeltsük érdeklődésüket a természettudományok, ezen belül kiemelten a kémia és a vegyipar iránt.

A napirend előtti előadások anyagai az alábbi linkekről tölthetők le:

MAVESZ közgyűlés 20230523 – EU Transition Pathway_és_MAVESZ_szakmai utánpótlás

Szabó_Szabolcs_Alapítvány_előadása_Holtzer_Péter

A közgyűlés formai részében Marton Zsombor elnök úr ismertette a MAVESZ 2022/23. évi tevékenységének főbb súlypontjait, az elért eredményeket. A beszámoló jóváhagyása után került sor a 2022. évi költségvetés teljesítésének, a mérleg és beszámoló főbb adatainak és a 2023. évi költségvetési tervismertetésére és jóváhagyására. Külön kellett foglalkozni a Műanyag-Csőgyártók Szövetségének (MCSSZ) kiválási szándékával, akik önálló szövetségként kívánnak tevékenykedni a jövőben. A közgyűlés jóváhagyta a kiválási szándékot, egyben kifejtette elkötelezettségét a további együttműködés iránt.

Marton Zsombor elnök úr MOL csoporton belüli új beosztásba kerülése és Császár Péter újonnan kinevezett MOL Petrolkémia vezérigazgató érkezése miatt változott az elnökség összetétele és a közgyűlés egyúttal megválasztotta Császár Péter urat a MAVESZ elnökének.

A közgyűlés napirendi pontjainak zárásaként a közgyűlés és a tagvállalatok nevében elbúcsúztattuk Söptei Csabát, a MAFEOSZ visszavonuló társelnökét, aki évtizedeken keresztül volt aktív tagja a MAFEOSZ-nak és a MAVESZ elnökségének.

A program utolsó részében sor került az egri konferencia óta lezárt Felelős Gondoskodás (Responsible Care) auditok tanúsítványainak ismertetésére és a MOL Petrolkémia részére a személyes átadására is. A Donauchem és a KisChemicals képviselői nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért ők a későbbiekben személyesen vehetik át a tanúsítványaikat. Zárásként ünnepélyes keretek között érdekelt tagvállalataink jelenlévő képviselői aláírták a Feleős Gondoskodás program iránti elkötelezettségüket megerősítő dokumentumot. Ennek részleteiről egy későbbi szakaszban számolunk be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!