Tisztességes minimálbér – Európai bizottsági konzultáció

Második szakaszába lépett az európai szakszervezetekkel és munkáltatói érdekképviseletekkel folytatott konzultáció, amelynek célja a tisztességes minimálbér biztosítása valamennyi európai uniós munkavállaló számára. A 2020. január 14. és február 25. közötti első konzultáció során érkezett válaszok alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy további uniós fellépésre van szükség a növekvő béregyenlőtlenség és a dolgozói szegénység csökkentése érdekében.

A minimálbérek egyaránt relevánsak a kizárólag kollektív szerződésekben megállapított bérküszöböket alkalmazó és a minimálbért jogszabályban meghatározó országokban. A megfelelő szintű, és a gazdasági feltételekhez igazodó minimálbér jó eszköz a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók számára, és hozzájárul mind a foglalkoztatás, mind a vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez.

A Bizottságnak nem célja, hogy egységes európai minimálbért állapítson meg, sem pedig hogy harmonizálja a minimálbér-megállapítási rendszereket.

A konzultáció második szakaszára vonatkozó anyag felvázolja, hogy milyen uniós fellépésekkel, és hogyan lenne biztosítható a minimálbérek megfelelő szintje és a munkavállalók általános védelme. Az uniós kezdeményezés a következők megteremtésére irányul:

  • jól működő kollektív tárgyalások életbe léptetése a bérmegállapítás terén;
  • a jogszabályban meghatározott minimálbéreket egyértelmű és stabil kritériumok alapján meghatározó és rendszeresen frissítő nemzeti keretek;
  • a szociális partnerek tényleges bevonása a minimálbérek jogszabályi meghatározásába a minimálbér megfelelőségének előmozdítása érdekében;
  • a minimálbér ingadozások és mentességek kiküszöbölése vagy korlátozása;
  • a minimálbérre vonatkozó nemzeti keretek hatékony alkalmazása, és ellenőrzési mechanizmusok bevezetése.

A Bizottság 2020. szeptember 4-ig várja a szociális partnetek válaszait a konzultációban feltett kérdésekre. A Bizottság mérlegeli a jogalkotási és a nem jogalkotási eszközök lehetőségét is, például egy, a munkafeltételekről szóló irányelv megalkotását, vagy egy tanácsi ajánlás megfogalmazását.

 A konzultációval kapcsolatos  EB információk ezen linken találhatók.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!