Vegyipari nyilatkozat az európai minimál bérről

agazati-parbeszed3

Az Európai Vegyipari Munkaadók Szövetsége (ECEG), amelynek a MAVESZ is tagja, október 28-án nyilatkozatban foglalt állást az Európai Bizottság elégséges európai minimálbérekről előterjesztett irányelv tervezetéről, amelyben hangsúlyozta:

  • a tervezet utat nyit a bérmegállapítási mechanizmusokba történő politikai beavatkozás előtt,
  • a bérek elszigetelt emelését irányozza elő, ami a termelékenység növelése nélkül hátrányos helyzetbe hozza a vállalkozásokat, különösen a munkaerő intenzív iparágakban,
  • az országos mediánbér 60 százalékos és az országos átlagbér 50 százalékos küszöbértéke „indikatív referenciaként” szolgálna arra nézve, hogy mi a megfelelő minimálbér; az ECEG álláspontja szerint viszont a megfelelő minimálbér megállapítását a nemzeti kollektív bértárgyalásokra és a nemzeti jogalkotókra kell bízni, és az ilyen küszöbök bevezetése nem fogadható el; figyelembe kell venni továbbá, hogy az adózás és a nemzeti társadalombiztosítási szintek befolyásolják a megfelelő bérszintet, és ezek egyike sem tartozik az Unió hatáskörébe.

Összegezve: az európai vegyipari álláspont szerint az irányelv tervezet közvetlenül veszélyezteti a szociális partnerek autonómiáját és kollektív bértárgyalásait, túllépve az EU mandátumán. Habár az irányelvjavaslat utal a COVID-19 által támasztott kihívásokra, nem veszi figyelembe a kezdeményezés vállalkozásokra gyakorolt következményeit, különös tekintettel a vállalatok jelenlegi nehézségeire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!