ECHA tájékoztató rendezetlen Brexit esetére

Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) tájékoztatót tett közzé azzal kapcsolatban, hogy rendezetlen Brexit esetén komoly fennakadás alakulhat ki a vegyi anyagok folyamatos ellátottsága terén. Megfelelő intézkedések hiányában ugyanis az Egyesült Királyságból történő behozatal importnak számít, így a brit cégek által teljesített REACH, CLP, PIC és BPR követelmények ellenére az onnan származó vegyi anyagok forgalmazása ellehetetlenülhet az EU-27 területén.

Hogy ez ne következzen be, és a brit cégek által regisztrált anyagok továbbra is elérhetők legyenek az EU-27-ek számára, az ECHA két lehetséges megoldásra hívta fel a brit vegyi anyag gyártók és az EU 27-ben működő tovább-felhasználók figyelmét. Vagy áttelepítik a tevékenységeiket a Közösség területére, vagy kijelölnek egy kizárólagos képviselőt a 27 tagállam valamelyikében.

Ha ezek a lépések elmaradnak, az EU-27 importőreinek a vegyi anyag behozatala előtt regisztrálniuk kell az anyagot az ECHA-nál.

Szintén bajba kerülhet az EU-27 területén az a tovább-felhasználó, amely egy brit cég által biztosított engedélyre támaszkodva végzi a tevékenységét. Ha be akarja biztosítani, hogy folytathassa tevékenységét, akkor célszerű ellenőriznie, hogy van-e olyan beszállító az EU-27 országaiban, amely rendelkezik a felhasználására vonatkozó engedéllyel.

Fel kell készülni arra is, hogy amennyiben az EU-27 területén valamely cég az Egyesült Királyságba exportál PIC szabályozás alá eső anyagot, akkor azt be kell jelentenie az e-PIC alkalmazásával 35 nappal az export előtt.

Az ECHA tájékoztató elérhető innen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!