Beszámoló a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 2023. október 10-11-én tartott, XXIX. MAVESZ Vegyipari Konferenciájáról

A múlt héten tartotta hagyományos, immár 29. alkalommal megrendezett, Vegyipari Konferenciáját a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ). A két napos rendezvény közel 200 fős hallgatóságában a Szövetség tagvállalatainak képviselőin, szakemberein kívül helyet foglaltak a társszövetségek és tagvállalataik képviselői, valamint a MAVESZ-szel együttműködő oktatási intézmények, egyetemek oktatói, hallgatói is.

A konferencia témái három nagy csoportba voltak sorolva, illeszkedve a vegyipar előtt álló feladatokhoz, kihívásokhoz. Kiemelt célkitűzés a vegyipar számára az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) követelményeinek való megfelelés. A vegyipar a klímasemlegesség elérésére való törekvést, a vegyianyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia megvalósítását, a körforgásos gazdaságra való átállást és a digitalizáció feladatait, kihívásait („kettős-iker átállás – double-twin transition) egy időben, összehangoltan próbálja teljesíteni. A megvalósítás elengedhetetlen eszköze a kormányzattal, a jogalkotókkal (EU és hazai) és a hatóságokkal való szoros együttműködés, amit jól szolgált a konferencia. Ebben a témakörben szó volt a vegyipar helyzetéről és kihívásairól, a magyar kormány energia- és iparstratégiájáról, az EU iparstratégiai céljairól és a klímasemlegességre való törekvés helyzetéről. A stratégiai blokk mellett több szakmai témakörben hangzott el előadás, , a teljesség igénye nélkül például a fenntarthatósági jelentésekről az EU ETS (CO2 kvóta) rendszerről, a kritikus infrastruktúrát képező tevékenységek védelméről, a REACH (vegyianyagok regisztrációja) és a CLP (anyagok osztályozása, címkézése, csomagolása) rendeletek küszöbönálló módosításáról. A MAVESZ évek óta nagy hangsúlyt fektet a szakember utánpótlás, a szakmai oktatás kérdéskörére és immár harmadik alkalommal a MAVESZ Vegyipari Konferencia részévé tette az oktatással, képzéssel, utánpótlással kapcsolatos kérdések tárgyalását is. 

A konferencia hosszú évek óta hagyományosan jól szolgálja a vegyipar feladatainak szakmai értékelését, a jó gyakorlatok bemutatását és a szakmai párbeszédet. Az elhangzott előadások jó alapot szolgáltatnak a későbbi szakmai egyeztetésekhez.

A konferencia előadásai letölthetők az alábbi linkeken: 

október 10. kedd

A magyar vegyipar kihívásai 2023-ban-Császár Péter

A vegyipar helye a magyar kormány iparstratégiájában- dr. Nagy Ádám

Transition Pathway – Marco Mensink

A vegyipar szerepe a magyar kormány energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításában – 
Steiner Attila

A klímasemlegesség kihívásai – dr. Botos Barbara

A PFA-k korlátozása – Patricia Munoz

A REACH és CLP rendelet felülvizsgálatának aktualitásai – dr. Deim Szilvia – nem elérhető

A CBAM bevezetésének és az ETS módosításainak hatása a gyakorlatban – Szász Szilárd

A megfelelésen túl – Betekintés a BorsodChem fenntarthatósági gyakorlatába – Fridel Anna

október 11. szerda

Kritikus infrastruktúra direktíva átültetése a magyar jogrendbe – Angyal István

A munkabiztonság idén életbe lépett változásai, tapasztalatok – dr. Cságoly-Molnár Adrienn

Vegyipar vagy akkumulátor? – Vegyipar ÉS akkumulátor! – dr. Kaderják Péter

A MOHU működésének első tapasztalatai, vegyipari összefüggései – Runtág Tivadar

A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (LVIC) BREF kialakítása – Maurer Krisztián

A MAVESZ Felelős Gondoskodás programjának megújítása – Tóth Angelika

A természettudományos oktatás jövője a magyar oktatáspolitikában – Singer Péter 

Foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és a munkaerőpiaci valóság – Kelemen Gábor 

A Szabó Szabolcs Alapítvány tevékenysége – Holtzer Péter

Európai körkép a pályaorientáció jó gyakorlatairól – Szabó Csaba, igazgató, MAVESZ

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ a MAVESZ Vegyipari Konferenciájára

Örömmel jelentjük be, hogy a Magyar Vegyipari Szövetség immáron 29. alkalommal rendezi meg „egri” konferenciáját, a MAVESZ Vegyipari Konferenciát. A hagyományoknak megfelelően a konferencia két napján a vegyipar helyzetéről, a jogszabályok változásairól, jó vállalati gyakorlatokról és a szakmai utánpótlásképzés kérdéseiről hallhatnak előadásokat kormányzati, hatósági és vállalati szakemberek tolmácsolásában. A konferencia időpontja 2023. október 10-11. (kedd-szerda), helyszíne a hagyományoknak megfelelően Eger, a Hotel Eger & Park****.

A tájékozató az árakkal és a jelentkezési lappal itt található. 

A részletes program ezen a linken érhető el. 

 

MAVESZ Vegyipari Konferencia, Eger 2022

Rekord érdeklődés mellett tartotta meg a MAVESZ az idei vegyipari konferenciáját október 19-20-án, amelynek helyszíne hagyományosan Eger volt.

42 vegyipari társaság, 4 társszövetség, 3 szakszervezet és 5 egyetem képviseletében a két napon összesen több, mint 180 fő vett részt a konferencián, amelynek előadásai letölthetőek az EBK menüpont alatt. 

MAVESZ Vegyipari Konferencia 2022 – tájékoztató

Örömmel jelenthetjük be, hogy a Magyar Vegyipari Szövetség újra megrendezi hagyományos konferenciáját, melynek neve 2022-től MAVESZ Vegyipari Konferencia. A korábbi Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferencia elnevezés megváltoztatását az indokolta, hogy a hagyományos témáink mellett egyre szélesebb skáláját ölelik fel előadásaink a vegyipar aktualitásainak, beleértve a vegyipari stratégiát és a szakmai utánpótlásképzés támogatását. A konferencia időpontja 2022. október 19-20., helyszíne a hagyományoknak megfelelően Eger, a Hotel Eger & Park****.


A programunk négy, témakörét tekintve jól elkülöníthető szakaszból épül fel:


1. Az első szakaszban a MAVESZ, a Technológiai és Ipari Minisztérium és külföldi meghívott előadóink az Európai Unió és Magyarország vegyiparának helyzetéről, átalakulásáról, a magyar kormányzat energetikai és környezetvédelmi stratégiájáról tartanak előadást.
2. A második részben a REACH és a CLP rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó témakörökben hallhatók előadások (CEFIC, NNK Kompetens Hatóság), valamint bemutatjuk a kémiai kockázatértékelés gyakorlatát egy vállalati példán keresztül.
3. A hagyományos hatósági szekciót idén kiegészítjük egy-egy gyakorlati példával a robbanásvédelem és a körforgásos gazdaság témakörében. Itt mutatkozik be a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és ismertetjük a Responsible Care program aktualitásait.
4. A tavalyi nagy sikerű szekció tapasztalatai és a tavaszi konferencia nyomán, a hagyományos konferencia programba immár beemelve, fogunk beszélni a szakmai utánpótlás képzésről a digitalizáció és a klímasemlegesség szempontjából. Bemutatjuk a MAVESZ szakmai utánpótlás stratégiáját, valamint a kormányzat és a vezető egyetemek fejtik ki álláspontjukat a kérdéskörben.
Aktuális, informatív, szakmailag magas színvonalú előadásokra hívjuk és várjuk szeretettel a cégek vezetőit és az egyes szakterületek művelőit.

Jelentkezni elektronikus úton lehet a következő linken:

Regisztráció

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 18.

Részvételi díj (Ft/fő):
   2 napra 2 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 136.400 Ft + ÁFA
   2 napra 1 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 110.600 Ft + ÁFA
   2 napra, szállás nélkül, vacsorával az egri várban: 93.900 Ft + ÁFA
   1 napra, szállás nélkül, vacsorával az egri várban: 56.800 Ft + ÁFA
   2 napra, szállás és vacsora nélkül: 76.900 Ft + ÁFA
   1 napra, szállás és vacsora nélkül: 39.800 Ft + ÁFA

MAVESZ és a Szakszövetségi (MAFEOSZ, MCSSZ) tagvállalatok részére 2 főig 15 % kedvezményt nyújtunk:
2 napra 2 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 115.940 Ft + ÁFA
2 napra 1 éjszaka szállással, vacsorával az egri várban: 94.010 Ft + ÁFA
Helyszín és szállás: Hotel Eger & Park (3300 Eger, Szálloda út 1-3.)
Elhelyezés egyágyas szobákban.
A részvételi díjat a díjbekérő alapján a K&H Banknál vezetett 10200940-20110819-00000000 számú bankszámlánkra kérjük átutalni. A részvételi díj pénzügyi teljesítése után az előleg számlát címükre postázzuk. A konferenciát követően kerül kiállításra a végszámla, amelyet szintén postai úton juttatunk el Önökhöz.

Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy a részvétel feltétele a konferencia idején érvényes járványügyi szabályoknak való megfelelés. A parkolási és egyéb információkról a jelentkezőket a konferencia előtt 1 héttel tájékoztatjuk.

A konfernecia tervezett programja: 

MAVESZ Konferencia program 2022 október 19-20

 

A CEFIC ALAPÍTÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA

A CEFIC idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját, melynek keretében májustól októberig több rendezvényt szentelnek az évfordulónak. Az első rendezvényre, melynek előkészületeiről korábban beszámoltunk, május 30-án került sor: A MAVESZ delegáltjaként Horváth Réka a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának hallgatója vett részt a rendezvényen, sajnos a vezető tudósok közé meghívott Karikó Katalin egyéb elfoglaltsásai miatt nem tudott résztvenni a rendezvényen.

Összességében 34 vezető tudós (vegyész, vegyészmérnök, biotechnológus), közöttük két Nobel-díjas professzor és 21 PhD és egyetemi hallgató gyűlt össze szerte Európából Brüsszelben a Metropole hotelben, hogy újból elkészítsék az 1927-es Solvay konferencia ikonikussá vált képét. Ezen a világhírű fotón a kor legnagyobb tudósai láthatóak, beleértve Marie Skłodowska-Curiet és Albert Einsteint.

Európa vezető vegyipari gyártó vállalatainak 25 legfelső vezetője szintén részt vett a rendezvényen. Részvételükkel szerették volna megerősíteni az ipar és a tudomány együttműködésének fontosságát és kifejezni támogatásukat a tudományos kutatások és az innováció iránt, melyeknek kiemelkedően fontos szerepe van az EU Green Deal céljainak megvalósításában.

Martin Brudermüller, a Cefic elnöke és a BASF első számú vezetője a következőket nyilatkozta: “Izgatottan vártam a mai napot, amit a világ vezető tudósaival és Európa kiemelkedően tehetséges fiatal kutatóival tölthettem. A fiatal generáció fogja meghatározni a Green Deal sikerét és Európa vegyiparának jövőjét, mely a világ vegyiparának második legnagyobb kutatási és innovációs befektetője a maga 9 Mrd eurós évenkénti K+F+I ráfordításával. Tehát Európa jövője szempontjából rendkívül fontos az ipar valamint a tudósok jelenlegi és következő generációjának kapcsolatteremtése.”

Horváth Réka a következőket nyilatkozta a rendezvény előtt: „Már nagyon fiatal korom óta érdekelt a minket körülvevő jelenségek magyarázata. A válaszok keresése számomra mindig is egy magával ragadó és örömteli tevékenység volt, olyannyira, hogy úgy hiszem, az ez iránti lelkesedésem miatt döntöttem úgy, hogy elméleti kémikus leszek. Azonban a tudást és annak megszerzését nemcsak önmagában tartom gyönyörű dolognak, hanem úgy vélem, az ismereteinket fontos fel is használnunk, hogy jobbá tehessük a világunkat. Azért is várom ezt a konferenciát, mert úgy gondolom, ez olyan szakmai kapcsolatok és barátságok kezdete lehet, amelyek hozzájárulhatnak e nemes cél eléréséhez, és emellett a saját fejlődésemhez is a jövő kutatójaként.” (Horváth Réka az ülő sor jobb szélén látható a képen)

A fiatal tehetségek projekt feladatokat kaptak, melyek eredményéről a CEFIC októberi éves kongresszusán számolnak majd be. Ugyancsak akkora időzítik a CEFIC ünnepi kiadványát is a képekkel és a nap során készített interjúkkal.

 

HOGYAN BIZTOSÍTSUK A MEGFELELŐ SZAKEMBEREKET A VEGYIPAR ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOKHOZ?

A MAVESZ  konferenciát tartott 2022. márius 3-án a természettudományos képzés fontosságáról az általános iskolától a mérnök képzésig. A konferencia előadásai letölthetők a Vegyipari Karrier menüpont alól. 

Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferencia 2021

Rekord érdeklődés mellett tartotta meg a MAVESZ az idei környezetvédelmi és biztonságtechnikai konferenciáját október 13-14-én, amelynek helyszíne hagyományosan Eger volt.

 

Megtisztelte részvételével rendezvényünket a CEFIC ügyvezető igazgatója Marco Mensink úr, valamint Steiner Attila úr, az ITM körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, valamint Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony és Hizó Ferenc úr, körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Magas színvonalú előadásaik hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

 

A konferencia első napi témái a Magyar Vegyipar stratégiája 2030-ig (Zsinkó Tibor MAVESZ elnök előadásában), az Európai Zöld Megállapodás és a ’Fit for 55’ klímacsomag intézkedései voltak, míg a második napon a hazai jogszabályváltozások vegyiparra gyakorolt hatásáról, hatósági tapasztalatokról és biztonságtechnikai kérdésekről hangzottak el előadások.

Új elemként megrendeztük a „Karrierlehetőségek a vegyiparban” szekciót, melyen az egyetemek hallgatói, oktatói és a vezető vegyipari cégek képviselői közötti kapcsolatteremtést segítettük elő, hiszen a MAVESZ mélyen elkötelezett, hogy támogassa a vegyipar szakmai utánpótlásának biztosítását.

40 vegyipari társaság, 4 társszövetség, 3 szakszervezet és 4 egyetem képviseletében a két napon összesen több, mint 170 fő vett részt a konferencián, amelynek előadásai letölthetőek az EBK menüpont alatt.