FELELŐS GONDOSKODÁS® PROGRAM

Mit jelent a Felelős Gondoskodás program?

Célok

A Felelős Gondoskodás (Responsible Care) program a vegyipar önkéntességen alapuló nemzetközi kezdeményezése. Az ágazat elkötelezte magát a szigorú önellenőrzések mellett annak érdekében, hogy egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi teljesítményét minden vonatkozásban növelje.

A programot irányító Vegyipari Szövetségek Nemzetközi Tanácsa (ICCA) a Felelős Gondoskodás 8 alap kritériumát határozta meg:

 • A vállalkozás hivatalos – képviseletre jogosult vezető aláírásával hitelesített – elkötelezettsége  a program megvalósítása iránt (a Felelős Gondoskodás Egyetemes Nyilatkozat aláírása).
 • A végrehajtást támogató szabályzatok, irányelvek, jegyzékek.
 • Teljesítménymutatók kidolgozása és fejlesztése a vállalati teljesítmények mérése céljából.
 • Folyamatos kommunikáció egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) ügyekben az iparon belül, valamint az iparon kívüli érintettekkel.
 • A vállalkozások tapasztalatainak megismerését, terjesztését szolgáló fórum működtetése a Szövetségben.
 • A Felelős Gondoskodás logo használatára vonatkozó szabályzat kidolgozása és alkalmazása.
 • A tagvállalatok ösztönzése a programban való részvételre.
 • A programhoz csatlakozott vegyipari társaságok teljesítményének mérése és értékelése.

Háttér

A Felelős Gondoskodás programot 1985-ben indította el Kanadában az ottani nemzeti vegyipari szövetség, amely kidolgozta a Felelős Gondoskodás alapelveit. Röviddel ezután az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) magáévá tette a programot, azzal a céllal, hogy azt az egyes országok vegyipari szövetségei révén Európa-szerte átültesse a gyakorlatba.

Magyarországon a MAVESZ és tagvállalatai a 90-es évek elejétől kapcsolódtak be a programba. A MAVESZ 2023. évi közgyűlésén tagvállataink ünnepélyesen megújíították elkötelezettségüket jelenleg 17 vegyipari termelő és jelentős veszélyes áru tároló kapacitással rendelkező disztributor vállalkozás vesz részt  a programban.

Azok a vegyipari vállalkozások, amelyek eleget tesznek a program által támasztott követelményeknek „Felelős Gondoskodás” tanúsítványt kaphatnak. A Magyar Vegyipari Szövetség 2014-ben indítja tagjai számára független, külső auditorokkal a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges programját, amellyel tovább kívánja erősíteni tagjai elkötelezettségét a Felelős Gondoskodás elvei és céljai mellett.

A Felelős Gondoskodás program által támasztott követelmények

 • A Felelős Gondoskodás tanúsítvány elnyerése érdekében teljesítendő konkrét követelményeket – a Felelős Gondoskodás Egyetemes Nyilatkozatában és más dokumentumokban foglaltakkal összhangban – az egyes országok szakmai szövetségei külön-külön határozzák meg.
 • Magyarországon a Felelős Gondoskodás program keretében teljesítendő követelmények túlmutatnak a törvényi és más jogszabályi rendelkezéseken.
 • A 2014-től bevezetendő  hitelesítési eljárás során körülbelül 300, az energiafelhasználással, szállítással, raktározással, munkahelyi védelemmel, iparibaleset-megelőzéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos kérdést tekintenek át és értékelnek a független auditorok.

Az ISO 14001- és/vagy az EMAS-tanúsítványt a Felelős Gondoskodás program elismeri. Az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok egyben a Felelős Gondoskodás program által támasztott követelményeknek egy részét is teljesítették. A jogi előírások teljesítése az egyik alapfeltétel. A vállalatoknak – hogy a hitelesítési eljáráson átmenjenek – a további kérdéseket legalább 80%-os pontaránnyal kell megválaszolniuk. A hitelesítési eljárást a vállalat minden egyes telephelyén le kell folytatni. Vagyis ha egy vállalat több helyszínen folytatja tevékenységét, számos hitelesítési eljáráson kell átmennie.

A Felelős Gondoskodás tanúsítvány

A Felelős Gondoskodás program keretében végzett hitelesítési eljárás befejeztével a vállalat – amennyiben minden támasztott követelménynek megfelelt – megkapja a Felelős Gondoskodás tanúsítványt a MAVESZ-tól. A vállalat ezt követően öt évig jogosult a logó és a név használatára az RC logo használat szabályzat előírásainak megfelelően. Termékreklámozásra tilos a logót használni. Az öt év leteltével a vállalatnál ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni a Felelős Gondoskodás logó és név használatának meghosszabbítása érdekében.

EMAS és ISO 14001 – összehasonlítás

A Felelős Gondoskodás programhoz hasonlóan az Európai Unió EMAS (Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer) Szabályzata, valamint a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14001 szabványa is a vállalatok önkéntes elkötelezettségén alapul. Lényeges különbség ugyanakkor, hogy a Felelős Gondoskodás program nem korlátozódik környezetvédelmi követelményekre, hanem értékeli a vállalkozás iparbiztonsági, biztonságtechnikai, valamint egészségvédelmi, munkaegészségügyi teljesítményét is, vagyis a hatálya szélesebb az előbbieknél. Fontos különbség továbbá, hogy a Felelős Gondoskodás programban előírt követelményeket  kifejezetten a vegyipari vállalkozások teljesítményének értékelésére alakították ki.

A Felelős Gondoskodás program dokumentumai:

Vegyipari  Biztonsági Kódex , mely a Felelős Gondoskodás program részeként, az ember, az épített és a természeti környezet védelmének alapelveit foglalja össze.

A Felelős Gondoskodás (Responsible Care) program globális alapokmánya magyar nyelven

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC)  a kis- közepes vállalkozások Felelős Gondoskodás Programban (Responsible Care) való részvételét, a program végrehajtását segítő honlapja, amely a vegyi anyagok szabályozására, kezelésére, az energia hatékonyságra, a környezetvédelemre, az egészségre és biztonságra, a technológiai biztonságra, a termékkövetésre, a szállításra, stb. vonatkozó legfontosabb tudnivalókról tartalmaz összefoglaló anyagokat.

Felelős Gondoskodás program keretében végzett auditok tanúsítványainak ünnepélyes átadása:

2023

DONAUCHEM Kft.

Gazdag Szilvia project manager átveszi az FG tanúsítványt Szabó Csaba MAVESZ igazgatótól

2022

BRENNTAG Kft.

Nyitrai Virág Minőségügyi Vezető átveszi az FG tanúsítványt Szabó Csaba MAVESZ igazgatótól

ZOLTEK Zrt.

Katona Iván EHS vezető átveszi az FG tanúsítványt Szabó Csaba MAVESZ igazgatótól

MOL PETROLKÉMIA Zrt.

Császár Péter vezérigazgató átveszi az FG tanúsítványt Szabó Csaba MAVESZ igazgatótól

SPL EUROPE Kft. (korábban KISCHEMICALS)

Lakatos József EHS vezető átveszi az FG tanúsítványt Tóth Angelika MAVESZ igazgató-helyettestől

2018

Framochem Kft.

Emri György  ügyvezető igazgató átveszi az FG tanúsítványt Klement Tibor MAVESZ elnöktől

2017

KisChemicals Kft.

Ifj. Kiss László. a KisChemicals Kft. társtulajdonosa átveszi az FG tanúsítványt Klement Tibor MAVESZ elnöktől

ZOLTEK Zrt.

Király Lajos EBK vezető átveszi az FG tanúsítványt Klement Tibor MAVESZ elnöktől

2016

NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt​.

Gáspárné Bada Magda (MAVESZ), Dr Blazsek István (Nitrogénművek Zrt Igazgatóság tagja), Chronowski Mária (Nitrogénművek Zrt. minőségirányítási  rendszer menedzser), Zelovics László (Nitrogénművek Zrt EBK osztályvezető) és Budai Iván (MAVESZ) a tanúsítvány átadásán

BRENNTAG Hungária Kft.

Szakolczai András ügyvezető igazgató, BRENNTAG Hungária Kft. átveszi az FG tanúsítványt Budai Iván MAVESZ igazgatótól

2015

DUNASTYR Polisztirolgyártó Zrt.

Varga Tamás elnök-vezérigazgató átveszi az FG tanúsítványt Klement Tibor MAVESZ elnöktől

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a MAVESZ legfrissebb híreiről, akkor add meg neved és email címed!