Ágazati társadalmi párbeszéd

Az Alapszabályban vállaltaknak megfelelően a Magyar Vegyipari Szövetség ágazati munkaadói képviseleti funkciókat is ellát, fontos szerepe van a 2005-ben megalakult, a munkavállalói és munkaadói oldalak együttműködését elősegíteni hivatott Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) működésében, amelyen belül a munkaadói oldal elnöki tisztségét a MAVESZ képviselője tölti be. A magyar vegyipar képviseletében a MAVESZ részt vesz az EU Vegyipari Ágazati Társadalmi Párbeszéd Bizottság munkájában, munkaadói oldalon a MAVESZ igazgatója tagja az Európai Vegyipari Munkaadók Szervezete (ECEG) elnökségének.

A MAVESZ vezetése szorosan együttműködik a munkavállalói érdekképviselettel, évente igény szerint tájékoztatót tart a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) elnöksége/aktivistái számára az európai és a magyar vegyipar fő trendjeiről, az ipart érintő jogszabályi változásokról és a folyamatban lévő EU, illetve hazai jogalkotási projektekről. A két szervezet képviselői kölcsönösen meghívást, részvételi lehetőséget kapnak a szakmai rendezvényekre. A MAVESZ a szakszervezetekkel folytatott párbeszéd fontos területeinek tartja a foglalkoztatás és szakképzés kérdéskörét. Többéves gyakorlat szerint a MAVESZ és a VDSZ – a VÁPB keretében – közösen szerez be iparstatisztikai, foglalkoztatási és más munkaügyi adatok a KSH-tól.

Az ipari érdekképviselet és a szakszervezet közötti korrekt kapcsolatokat segíti, hogy a Szövetség részt vesz a VDSZ Vegyész Alapítvány kuratóriumában, képviselője a kuratórium elnökhelyettesi tisztségét is ellátja.

EURÓPAI MINIMÁLBÉR – Bizottsági konzultáció

2020. év elején második szakaszába lépett az európai szakszervezetekkel és munkáltatói érdekképviseletekkel folytatott konzultáció, amelynek célja a tisztességes minimálbér biztosítása valamennyi európai uniós munkavállaló számára.

A 2020. január 14. és február 25. közötti első konzultáció során érkezett válaszok alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy további uniós fellépésre van szükség a növekvő béregyenlőtlenség és a dolgozói szegénység csökkentése érdekében.

A minimálbérek egyaránt relevánsak a kizárólag kollektív szerződésekben megállapított bérküszöböket alkalmazó és a minimálbért jogszabályban meghatározó országokban. A megfelelő szintű, és a gazdasági feltételekhez igazodó minimálbér jó eszköz a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók számára, és hozzájárul mind a foglalkoztatás, mind a vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez.

A Bizottságnak nem célja, hogy egységes európai minimálbért állapítson meg, sem pedig hogy harmonizálja a minimálbér-megállapítási rendszereket.

A konzultáció második szakaszára vonatkozó anyag felvázolja, hogy milyen uniós fellépésekkel, és hogyan lenne biztosítható a minimálbérek megfelelő szintje és a munkavállalók általános védelme. Az uniós kezdeményezés a következők megteremtésére irányul:

jól működő kollektív tárgyalások életbe léptetése a bérmegállapítás terén;

  • a jogszabályban meghatározott minimálbéreket egyértelmű és stabil kritériumok alapján meghatározó és rendszeresen frissítő nemzeti keretek;
  • a szociális partnerek tényleges bevonása a minimálbérek jogszabályi meghatározásába a minimálbér megfelelőségének előmozdítása érdekében;
  • a minimálbér ingadozások és mentességek kiküszöbölése vagy korlátozása;
  • a minimálbérre vonatkozó nemzeti keretek hatékony alkalmazása, és ellenőrzési mechanizmusok bevezetése.

Az Európai Vegyipari Munkaadók Szövetsége (ECEG) az Európai Bizottság javaslatáról (2020. június)

A Bizottság javaslata ellentmondásos:

  • A minimál bér összefügg az adott tagállam gazdasági helyzetével, a   megalapozatlan bérnövekedés negatívan hat a foglalkoztatásra és a vállalatok   versenyképességére.
  •  A foglalkoztatotti szegénységnek csak egyik oka az alacsony (minimál) bér;  egyéb okok: részmunkaidős foglalkozás (különösen nem önkéntes döntés   alapján), otthoni munkavégzés alacsony  hatékonysága, önfoglalkoztatás,   eltartottak száma, stb. Alaposabb elemzés szükséges! Az EU jogalkotásnak nincs szerepe a bérek alakítása tekintetében a tagállamokban (a bérkérdések nem tartoznak EU kompetenciába).  Ehelyett indokolt a szociális partnerek képességeinek erősítése a tagállamokban, valamint az alacsonykeresetűek hozzáférésének erősítése a jelenleginél jobban működő oktatási és szakképzési rendszerekhez.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a MAVESZ legfrissebb híreiről, akkor add meg neved és email címed!