Környezetvédelem

MAVESZ VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA (EGER, 2019. NOVEMBER 6-7.) ELŐADÁSAI

Vissza a jövőbe, avagy fenntartható gazdaság és társadalom
Klement Tibor, MAVESZ alelnök, BorsodChem Zrt. EBK igazgató

Az európai Felelős Gondoskodás® program megújítása, 
a CEFIC által kifejlesztett új önértékelő eszköz bemutatása
Rejuvenation of the European Responsible Care® program, 
introduction of the new self-assessment tool developed by CEFIC
Giulia Casasole, RC manager, European Chemical Industry Council (CEFIC) 

REACH dossziék minősége – aktuális fejlemények áttekintése.
Mire számíthatnak az ipari szereplők?
REACH dossier quality – an overview of recent developments. 
What can the industry expect?
Mariana Fernandes de Barros, REACH manager, CEFIC

Vegyipart érintő REACH és CLP aktualitások,
különös tekintettel a hazai ellenőrzési tapasztalatokra és tervekre
Domján Tünde, osztályvezető, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Veszélyes áru szállítás jogszabályi változásai 
Csuhay Marianna, veszélyes áru szállítási szakértő,
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kármentesítés megtérülően, avagy működésbe integrált kárkezelés
Ládi András, FF & EBK vezető, MOL Petrolkémia Zrt.

Vegyipart érintő levegőtisztaság védelmi aktualitások
Bibók Zsuzsanna, környezetvédelmi szakértő, Agrárminisztérium 

A Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) minimális követelményei.
Ipari javaslat a csomagolási hulladékok vonatkozásában kialakítandó EPR rendszer
szerkezetére, főbb jellemzőire.
Galli Miklós, Környezetvédelmi Bizottság elnöke, MGYOSZ 

Vegyiparra vonatkozó munkavédelmi helyzet áttekintése;
hazai és EU-s munkavédelmi jogszabályok várható módosításai
Dr. Madarász Gyula, közigazgatási főtanácsadó, Pénzügyminisztérium, 
Munkavédelmi Főosztály

A tartányjárművek tisztításának biztonsági és környezetvédelmi kihívásai
Dr. Várnai György elnök és Ferencz Mónika szakmai titkár,
Magyar Tartálytisztítók Szövetsége
 
  

**********

 

 

MAVESZ VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA (EGER, 2018. OKTÓBER 10-11.) ELŐADÁSAI

Klement Tibor, MAVESZ alelnök, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatója
 
Why the EU needs an ambitious Industrial Strategy
René van Sloten, iparpolitikai igazgató, Európai Vegyipari Tanács (CEFIC)
                               Executive Director Industrial Policy, CEFIC 
 
Opportunities for the chemical industry in the context of Circular Economy
Ann Dierckx, fenntartható fejlődés igazgató, CEFIC
                         Sustainable Development Manager, CEFIC
 
Dr. Bándi Gyula, biztoshelyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
 
Ládi András, Petrolkémia FF & EBK vezető, MOL Magyarország
 
Érces Ferenc tű.ezredes, BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szolgálat mb. vezető
 
Dr. Marosvölgyi Nikoletta, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Népegészségügyi Központ
 
Dr. Szentesi Szilvia, jogi referens, Innovációs és Technológiai Minisztérium
 
Dr. Madarász Gyula, főtanácsadó, Pénzügyminisztérium
 
Mészáros Gyula, logisztikai vezető, Liegl & Dachser Logisztikai Kft.
 
Honvári Gitta, vezető auditor, SGS Hungária Kft.