Ágazati társadalmi párbeszéd

Az Alapszabályában vállaltaknak megfelelően a Magyar Vegyipari Szövetség ágazati munkaadói képviseleti funkciókat is ellát, fontos szerepe van a 2005-ben megalakult, a munkavállalói és munkaadói oldalak együttműködését elősegíteni hivatott Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) működésében, amelyen belül a munkaadói oldal elnöki tisztségét a MAVESZ képviselője tölti be. A magyar vegyipar képviseletében a MAVESZ részt vesz az EU Vegyipari Társadalmi Párbeszéd Bizottság munkájában, munkaadói oldalon a MAVESZ igazgatója tagja az Európai Vegyipari Munkaadók Szervezete (ECEG) elnökségének.

A MAVESZ vezetése évente igény szerint tájékoztatót tart a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) elnöksége/aktivistái számára az európai és a magyar vegyipar fő trendjeiről, az ipart érintő jogszabályi változásokról és a folyamatban lévő EU, illetve hazai jogalkotási projektekről. A két szervezet képviselői kölcsönösen meghívást, részvételi lehetőséget kapnak a szakmai rendezvényekre. A MAVESZ az szakszervezetekkel folytatott párbeszéd fontos területeinek tartja a foglalkoztatás és szakképzés kérdéseit. Többéves gyakorlat szerint a MAVESZ és a VDSZ – a VÁPB keretében – közösen szerez be iparstatisztikai, foglalkoztatási és más munkaügyi adatok a KSH-tól.

Az ipari érdekképviselet és a szakszervezet közötti korrekt kapcsolatokat segíti, hogy a Szövetség részt vesz a VDSZ Vegyész Alapítvány kuratóriumában, képviselője a kuratórium elnökhelyettesi tisztségét is ellátja.

 

MAVESZ – VDSZ  Vegyipari Szakág közötti konzultáció 2017. december 7.

Vegyipari bér- és létszámtrendekről – Budai Iván igazgató, MAVESZ

 

A VDSZ, a MAVESZ és a MAGYOSZ a munkaerőpiacról és a bérek alakulásáról tartott közös workshop-ot 2017. november 17-én Budapesten. A workshop keretében tartott alábbi előadások a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet által készült tanulmányhoz kapcsolódtak:

Munkaerőpiaci aktualitások Magyarországon – dr Borbély Pecze Tibor Bors, NGM munkaerőpiaci referns

Munkaerő és bérköltségek alakulása– dr Palócz Éva, KOPINT-TÁRKI Zrt. vezérigazgatója

A magyar vegyipar helyzetéről és perspektíváiról– Budai Iván, MAVESZ igazgató

A hazai gyógyszeriparról – dr Illés Zsuzsanna, MAGYOSZ igazgató

Bérhelyzet kezelése” avagy a szakképzett munkaerő megtartása és megszerzése a gyógyszeriparban–  dr András Klára, EGIS NyRt HR igazgató

Munkavállalók megtartóerejének növelése a BorsodChem Zrt-nél – Varga Béla, BorsodChem ZRt. Vice President HR & Communications

 

Vegyipari ÁPB tanulmányok