Egészségvédelem, kémiai biztonság (REACH/CLP)
CLP Notifikáció Videokonferencia előadásai 2020. november 3.
 
Dr. Marosvölgyi Nikoletta, Nemzeti Népegészségügyi Központ: Az online bejelentési felület
 
Murányi István főtitkár, Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség: A CLP VIII. Melléklet 2. módosítása
 
Nagy Krisztina REACH szakértő, MOL Nyrt.: Helyettesítő összetevők, üzemanyagok
 
Söptei Csaba társelnök-igazgató, Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége: Mérgezési Központok – a CLP VIII. Melléklet 2. módosításának főbb pontjai festékipari szempontból
 
 
 
 
Szakmai konferencia a veszélyes keverékek bejelentési kötelezettségéről
Budapest, 2018. november 21.
 
A konferencián elhangzott előadások:
 
A 2017/542 EU rendelet jogi háttere és rövid áttekintése
Dr. Marosvölgyi Nikoletta főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Népegészségügyi Központ
 
A rendelettel kapcsolatos tisztázandó kérdések EU szintű folyamatai. A rendelet végrehajtására vonatkozó hazai hatósági tervek és folyamatok.
Dr. Jaltai Judit osztályvezető Nemzeti Népegészségügyi Központ
 
A cég kötelezettségeinek felmérése
Dr. Gáspárné Bada Magdolna igazgatóhelyettes, MAVESZ
 
A méregközpont felé benyújtandó információk
Nagy Krisztina REACH szakértő, MOL Magyarország
 
Az adatok és adatkezelési rendszer alkalmassá tétele – az információk naprakészen tartása
Murányi István főtitkár, KOZMOS
 
A termék portfólió áttekintése
Egyedi Formula Azonosító (UFI) generálás és menedzselés
Söptei Csaba társelnök, MAFEOSZ
 
 
 
 
 
Előadás a Nemzeti REACH Hatóság konzultációján
Budapest, 2017. szeptember 21.
REACH tapasztalatok és kihívások
Klement Tibor MAVESZ elnök, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatója

 

 

ELLENŐRIZZE ÖN IS, HOGY ÉRINTI-E A REACH REGISZTRÁCIÓ! 

Az OKBI REACH Tájékoztató Szolgálat közleménye – 2017. január

Ha vegyi anyagokat gyárt vagy hoz be az Unióba, esetleg termékeket importál, ellenőrizze, hogy érintett-e a regisztrációban.

Kinek kell regisztrálnia?

Amennyiben évente legalább egy tonna mennyiségben gyárt vagy EU-n kívülről hoz be vegyi anyagokat, regisztrálnia kell azokat.

Vizsgálja érintettségét, ha:

 klasszikus vegyi anyagok (pl.: ipari alapanyagok) gyártásával, uniós behozatalával foglalkozik;

 valamint több anyagból álló termékek (pl.: festékek, tisztítószerek, kozmetikumok, de akár gyermekjátékok, elektronikai és ruházati cikkek) uniós behozatalakor is.

Ha elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor termékét nem hozhatja forgalomba az Unióban és jelentős bírságot is kaphat.

 

Mi a teendője?

Egyes vegyi anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és/vagy a környezetre, ezért a regisztráció során össze kell gyűjtenie az anyag tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó információkat és be kell nyújtania azokat az Európai Vegyianyag-ügynökségnek.

Ha több vállalat is van, ami ugyanazt az anyagot regisztrálná, akkor meg kell keresnie az anyagot már regisztráló cégek csoportját és csatlakozni kell a közös regisztrációhoz. A csoportban a rendelkezésre álló adatokat és azokkal kapcsolatos költségeket a tagok egymással arányosan elosztják a felesleges állatkísérletek elkerülése továbbá az adminisztratív és anyagi terhek csökkentése érdekében.

Ha Ön élt korábban az előregisztráció lehetőségével, akkor 2018. május 31-ig kell regisztrálnia az 1-100 tonna/év mennyiségben gyártott vagy importált anyagát. Amennyiben nem előregisztrált, akkor azonnal regisztrálni kell.

Amennyiben Ön EU-n belüli beszállítótól szerzi be az anyagot, és ipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége során felhasználja, illetve továbbforgalmazza azt, akkor nincsen regisztrációs kötelezettsége. Ugyanakkor lehetnek egyéb REACH szerinti kötelezettségei, ezért fontos, hogy tájékozódjon.

 

Hova fordulhat kérdéseivel?

A REACH regisztrációval, vagy a REACH rendelettel kapcsolatos további kérdései esetén a REACH Tájékoztató Szolgálat szívesen áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Honlap: www.okbi.hu e-mail: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu

Tel: +36 1 476-1134, 476-1346

 

REACH 2018 – Maradjon a piacon – regisztálja vegyi anyagait  Az Európai Vegyi Anyag Ügynökség (ECHA) tájékoztatója az 1 és 100 tonna között gyártott vagy importált vegyi anyagok 2018. május 31-ig történő regisztrációjáról

REACH 2018 – ECHA sajtóközlemény a vegyi anyagok biztonságos felhasználásának igazolásáról (2016.07.19.)

 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK – Gyakorlati útmutató az ipari szereplők számára

A kiadvány a biztonsági adatlapok kezelésével, aktualizálásával kapcsolatos ismeretek, információk átadása mellett részletes útmutatót tartalmaz a biztonsági adatlap 16 szakaszának formai és tartalmi követelményeire vonatkozóan.

Elektronikus űrlap anyagok biztonsági adatlapjának elkészítéséhez az 1907/2006 és a 453/2006 EK rendeletek alapján.

 

Elektronikus űrlap keverékek biztonsági adatlapjának elkészítéséhez az 1907/2006 és a 453/2006 EK rendeletek alapján.

 

 

Az Európai Parlament és Tanács vegyi anyagok bejelentésére, vizsgálatára és engedélyezésére vonatkozó rendeletével (REACH) kapcsolatos közleményeink a MAVESZ REACHCENTRUM honlapon találhatók.

A rendeletre vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető az Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Információs Szolgálatának honlapján.

Letölthető dokumentumok

CEFIC SIEF költségmegosztás  (angol nyelven)

A CEFIC dokumentum ismerteti és értelmezi az azonos anyagok REACH rendelet szerinti közös regisztrációja során az adatmegosztási fórumokban (SIEF – Substance Information Exchange Fora) követendő elveket a tisztességes, átlátható és diszkrimináció mentes költségmegosztás érvényesítése céljából. A szakvélemény ajánlásokat tartalmaz a költségekkel kapcsolatban felmerülő esetleges viták rendezésére is.

A REACH rendelet (2013.04.21.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt szövege (magyar nyelven)