Beszámoló a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 2023. október 10-11-én tartott, XXIX. MAVESZ Vegyipari Konferenciájáról-EN

Mavesz-vegyiparikonferencia-Eger-2023-(1)

A múlt héten tartotta hagyományos, immár 29. alkalommal megrendezett, Vegyipari Konferenciáját a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ). A két napos rendezvény közel 200 fős hallgatóságában a Szövetség tagvállalatainak képviselőin, szakemberein kívül helyet foglaltak a társszövetségek és tagvállalataik képviselői, valamint a MAVESZ-szel együttműködő oktatási intézmények, egyetemek oktatói, hallgatói is.

A konferencia témái három nagy csoportba voltak sorolva, illeszkedve a vegyipar előtt álló feladatokhoz, kihívásokhoz. Kiemelt célkitűzés a vegyipar számára az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) követelményeinek való megfelelés. A vegyipar a klímasemlegesség elérésére való törekvést, a vegyianyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia megvalósítását, a körforgásos gazdaságra való átállást és a digitalizáció feladatait, kihívásait („kettős-iker átállás – double-twin transition) egy időben, összehangoltan próbálja teljesíteni. A megvalósítás elengedhetetlen eszköze a kormányzattal, a jogalkotókkal (EU és hazai) és a hatóságokkal való szoros együttműködés, amit jól szolgált a konferencia. Ebben a témakörben szó volt a vegyipar helyzetéről és kihívásairól, a magyar kormány energia- és iparstratégiájáról, az EU iparstratégiai céljairól és a klímasemlegességre való törekvés helyzetéről. A stratégiai blokk mellett több szakmai témakörben hangzott el előadás, , a teljesség igénye nélkül például a fenntarthatósági jelentésekről az EU ETS (CO2 kvóta) rendszerről, a kritikus infrastruktúrát képező tevékenységek védelméről, a REACH (vegyianyagok regisztrációja) és a CLP (anyagok osztályozása, címkézése, csomagolása) rendeletek küszöbönálló módosításáról. A MAVESZ évek óta nagy hangsúlyt fektet a szakember utánpótlás, a szakmai oktatás kérdéskörére és immár harmadik alkalommal a MAVESZ Vegyipari Konferencia részévé tette az oktatással, képzéssel, utánpótlással kapcsolatos kérdések tárgyalását is. 

A konferencia hosszú évek óta hagyományosan jól szolgálja a vegyipar feladatainak szakmai értékelését, a jó gyakorlatok bemutatását és a szakmai párbeszédet. Az elhangzott előadások jó alapot szolgáltatnak a későbbi szakmai egyeztetésekhez.

A konferencia előadásai letölthetők az alábbi linkeken: 

október 10. kedd

A magyar vegyipar kihívásai 2023-ban-Császár Péter

A vegyipar helye a magyar kormány iparstratégiájában- dr. Nagy Ádám

Transition Pathway – Marco Mensink

A vegyipar szerepe a magyar kormány energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításában – 
Steiner Attila

A klímasemlegesség kihívásai – dr. Botos Barbara

A PFA-k korlátozása – Patricia Munoz

A REACH és CLP rendelet felülvizsgálatának aktualitásai – dr. Deim Szilvia – nem elérhető

A CBAM bevezetésének és az ETS módosításainak hatása a gyakorlatban – Szász Szilárd

A megfelelésen túl – Betekintés a BorsodChem fenntarthatósági gyakorlatába – Fridel Anna

október 11. szerda

Kritikus infrastruktúra direktíva átültetése a magyar jogrendbe – Angyal István

A munkabiztonság idén életbe lépett változásai, tapasztalatok – dr. Cságoly-Molnár Adrienn

Vegyipar vagy akkumulátor? – Vegyipar ÉS akkumulátor! – dr. Kaderják Péter

A MOHU működésének első tapasztalatai, vegyipari összefüggései – Runtág Tivadar

A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (LVIC) BREF kialakítása – Maurer Krisztián

A MAVESZ Felelős Gondoskodás programjának megújítása – Tóth Angelika

A természettudományos oktatás jövője a magyar oktatáspolitikában – Singer Péter 

Foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és a munkaerőpiaci valóság – Kelemen Gábor 

A Szabó Szabolcs Alapítvány tevékenysége – Holtzer Péter

Európai körkép a pályaorientáció jó gyakorlatairól – Szabó Csaba, igazgató, MAVESZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!