MAVESZ VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA (EGER, 2018. OKTÓBER 10-11.) ELŐADÁSAI

2018-Eger-konf

A vegyipar zöld jövője: környezetvédelem, klímavédelem, fenntarthatóság

Klement Tibor, MAVESZ alelnök, a BorsodChem Zrt. EBK igazgatója

Miért szükséges az EU számára ambíciózus ipari stratégia?

Why the EU needs an ambitious Industrial Strategy

René van Sloten, iparpolitikai igazgató, Európai Vegyipari Tanács (CEFIC)

                               Executive Director Industrial Policy, CEFIC 

A körkörös gazdaságban rejlő vegyipari lehetőségek

Opportunities for the chemical industry in the context of Circular Economy

Ann Dierckx, fenntartható fejlődés igazgató, CEFIC

                         Sustainable Development Manager, CEFIC

A környezeti felelősség érvényesítése érdekében megfogalmazott biztoshelyettesi jogalkotási javaslatok

Dr. Bándi Gyula, biztoshelyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A környezeti felelősség érvényesülése az ipar szemszögéből

Ládi András, Petrolkémia FF & EBK vezető, MOL Magyarország

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vegyipart érintő tervezett módosításai

Érces Ferenc tű.ezredes, BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szolgálat mb. vezető

CLP VIII. melléklet (UFI rendelet): vegyipari teendők

Dr. Marosvölgyi Nikoletta, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Népegészségügyi Központ

A hulladék keretirányelv és a műanyagokra vonatkozó közösségi szabályozás változásai, hatása a hazai jogszabályi környezetre

Dr. Szentesi Szilvia, jogi referens, Innovációs és Technológiai Minisztérium

EU szintű és hazai munka-egészségügyi jogszabályok változásai, hatásuk a vegyiparra

Dr. Madarász Gyula, főtanácsadó, Pénzügyminisztérium

Veszélyes áru logisztika: CO2 kibocsátást csökkentő megoldások

Mészáros Gyula, logisztikai vezető, Liegl & Dachser Logisztikai Kft.

MSZ – ISO 45001 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere; alkalmazása a már működő rendszerek esetében

Honvári Gitta, vezető auditor, SGS Hungária Kft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter Subscription

If you would like to be informed about latest news in the chemical industry, please provide your name and email address!