Felelős Gondoskodás® Program

Mit jelent a Felelős Gondoskodás program?

RC_logo

Célok

A Felelős Gondoskodás (Responsible Care) program a vegyipar önkéntességen alapuló nemzetközi kezdeményezése. Az ágazat elkötelezte magát a szigorú önellenőrzések mellett annak érdekében, hogy egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi teljesítményét minden vonatkozásban növelje.

A programot irányító Vegyipari Szövetségek Nemzetközi Tanácsa (ICCA) a Felelős Gondoskodás 8 alap kritériumát határozta meg:

  • A vállalkozás hivatalos – képviseletre jogosult vezető aláírásával hitelesített – elkötelezettsége  a program megvalósítása iránt (a Felelős Gondoskodás Egyetemes Nyilatkozat aláírása).
  • A végrehajtást támogató szabályzatok, irányelvek, jegyzékek.
  • Teljesítménymutatók kidolgozása és fejlesztése a vállalati teljesítmények mérése céljából.
  • Folyamatos kommunikáció egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) ügyekben az iparon belül, valamint az iparon kívüli érintettekkel.
  • A vállalkozások tapasztalatainak megismerését, terjesztését szolgáló fórum működtetése a Szövetségben.
  • A Felelős Gondoskodás logo használatára vonatkozó szabályzat kidolgozása és alkalmazása.
  • A tagvállalatok ösztönzése a programban való részvételre.
  • A programhoz csatlakozott vegyipari társaságok teljesítményének mérése és értékelése.

Háttér

A Felelős Gondoskodás programot 1985-ben indította el Kanadában az ottani nemzeti vegyipari szövetség, amely kidolgozta a Felelős Gondoskodás alapelveit. Röviddel ezután az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) magáévá tette a programot, azzal a céllal, hogy azt az egyes országok vegyipari szövetségei révén Európa-szerte átültesse a gyakorlatba.

Magyarországon a MAVESZ és tagvállalatai a 90-es évek elejétől kapcsolódtak be a programba, amelyben jelenleg több mint 30 vegyipari termelő és jelentős veszélyes áru tároló kapacitással rendelkező disztributor vállalkozás vesz részt. E vállalkozások vezetői aláírták a programot kibővítő 2006. évben elfogadott Felelős Gondoskodás Egyetemes Nyilatkozatot is.

Azok a vegyipari vállalkozások, amelyek eleget tesznek a program által támasztott követelményeknek „Felelős Gondoskodás” tanúsítványt kaphatnak. A Magyar Vegyipari Szövetség 2014-ben indítja tagjai számára független, külső auditorokkal a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges programját, amellyel tovább kívánja erősíteni tagjai elkötelezettségét a Felelős Gondoskodás elvei és céljai mellett.

A Felelős Gondoskodás program által támasztott követelmények

A Felelős Gondoskodás tanúsítvány elnyerése érdekében teljesítendő konkrét követelményeket – a Felelős Gondoskodás Egyetemes Nyilatkozatában és más dokumentumokban foglaltakkal összhangban – az egyes országok szakmai szövetségei külön-külön határozzák meg.

Magyarországon a Felelős Gondoskodás program keretében teljesítendő követelmények túlmutatnak a törvényi és más jogszabályi rendelkezéseken.

A 2014-től bevezetendő  hitelesítési eljárás során körülbelül 300, az energiafelhasználással, szállítással, raktározással, munkahelyi védelemmel, iparibaleset-megelőzéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos kérdést tekintenek át és értékelnek a független auditorok.

Az ISO 14001- és/vagy az EMAS-tanúsítványt a Felelős Gondoskodás program elismeri. Az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok egyben a Felelős Gondoskodás program által támasztott követelményeknek egy részét is teljesítették. A jogi előírások teljesítése az egyik alapfeltétel. A vállalatoknak – hogy a hitelesítési eljáráson átmenjenek – a további kérdéseket legalább 80%-os pontaránnyal kell megválaszolniuk. A hitelesítési eljárást a vállalat minden egyes telephelyén le kell folytatni. Vagyis ha egy vállalat több helyszínen folytatja tevékenységét, számos hitelesítési eljáráson kell átmennie.

A Felelős Gondoskodás tanúsítvány

A Felelős Gondoskodás program keretében végzett hitelesítési eljárás befejeztével a vállalat – amennyiben minden támasztott követelménynek megfelelt – megkapja a Felelős Gondoskodás tanúsítványt a MAVESZ-tól. A vállalat ezt követően öt évig jogosult a logó és a név használatára az RC logo használat szabályzat előírásainak megfelelően. Termékreklámozásra tilos a logót használni. Az öt év leteltével a vállalatnál ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni a Felelős Gondoskodás logó és név használatának meghosszabbítása érdekében.

EMAS és ISO 14001 – összehasonlítás

A Felelős Gondoskodás programhoz hasonlóan az Európai Unió EMAS (Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer) Szabályzata, valamint a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14001 szabványa is a vállalatok önkéntes elkötelezettségén alapul. Lényeges különbség ugyanakkor, hogy a Felelős Gondoskodás program nem korlátozódik környezetvédelmi követelményekre, hanem értékeli a vállalkozás iparbiztonsági, biztonságtechnikai, valamint egészségvédelmi, munkaegészségügyi teljesítményét is, vagyis a hatálya szélesebb az előbbieknél. Fontos különbség továbbá, hogy a Felelős Gondoskodás programban előírt követelményeket  kifejezetten a vegyipari vállalkozások teljesítményének értékelésére alakították ki.

A Felelős Gondoskodás program dokumentumai:

  • Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC)  a kis- közepes vállalkozások Felelős Gondoskodás Programban (Responsible Care) való részvételét, a program végrehajtását segítő honlapja, amely a vegyi anyagok szabályozására, kezelésére, az energia hatékonyságra, a környezetvédelemre, az egészségre és biztonságra, a technológiai biztonságra, a termékkövetésre, a szállításra, stb. vonatkozó legfontosabb tudnivalókról tartalmaz összefoglaló anyagokat:  http://www.cefic.org/RC-Tools-SMEs

 

Felelős Gondoskodás program keretében végzett auditok tanúsítványainak átadása a MAVESZ közgyűlésein:

2015
DUNASTYR Polisztirolgyártó Zrt.

Varga Tamás elnök-vezérigazgató átveszi 
az FG tanúsítványt Klement Tibor MAVESZ elnöktől
2016
NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt​.
IMG_1971_resize
Gáspárné Bada Magda (MAVESZ), Dr Blazsek István (Nitrogénművek Zrt Igazgatóság tagja),
Chronowski Mária (Nitrogénművek Zrt. minőségirányítási  rendszer menedzser), 
Zelovics László (Nitrogénművek Zrt EBK osztályvezető) és Budai Iván (MAVESZ)
a tanúsítvány átadásán
BRENNTAG Hungária Kft.
IMG_1964_resize
Szakolczai András ügyvezető igazgató, BRENNTAG Hungária Kft.
átveszí az FG tanúsítványt Budai Iván MAVESZ igazgatótól