Ipari adatok, elemzések, COVID-19
A 2021-2027. közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus hazai terveivel kapcsolatos véleményt és észrevételeket juttatott el Szövetségünk 2021. január hónapban az ITM-hez. A dokumentumban Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéről, a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program (VINOP) és a Zöld infrastruktúra és klímavédelmi operatív program (ZIKOP) tervezeteiről ismertetjük szakmai észrevételeinket és javaslatainkat. A dokumentum elérhető innen.
 
VEGYIPAR 2020
A vegyipar értékesítési adatai szakágazatok szerint 2020 (4 fő feletti vállalkozások)                               Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis
 
COVID-19 JÁRVÁNY: IPARI VONATKOZÁSÚ INFORMÁCIÓK
 
COVID-19 – A MAGYAR VEGYIPAR REAGÁLÁSA : Közérdekű vállalások, adományok
Tájékoztató kiadvány a MAVESZ és Szakszövetségei tagvállalatainak a járvány elleni védekezés érdekében tett lépéseiről, közérdekű vállalásaikról és adományaikról.

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Európai Vegyipari Tanács (CEFIC): Iparágunk reagálása a COVID-19-re
 
Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA): Tájékoztató a vállalkozásokat érintő határidők kiterjesztéséről – 2020. 05. 04. 
 
CEFIC/McLarty Global COVID19 Tracker Chemical Industry : Általános és  vegyipari vonatkozású játványügyi információk – 2020. 09. 03-i állapot
 
CEFIC: Biocid derogáció országonként – 2020.03.30.
 
A magyar kormány tájékoztató oldala a koronavírusról
 
 
 

 

A MAGYAR VEGYIPAR 2019-BEN

Ipari termelés Magyarországon 2019-ben[1]

2019-ben az előző évhez képest:

Az ipari termelés 5,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbi, 3,5%-os növekedést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül a feldolgozóipar kibocsátása 5,5, az energiaiparé 1,1, a kis súlyú bányászaté pedig 20,1%-kal nőtt 2018-hoz viszonyítva.

A feldolgozóiparban folyó áron közel 33 ezer milliárd forint termelési értéket állítottak elő 2019-ben. A termelés volumene csupán két hónapban nem haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékű növekedés júliusban volt (12,2%). A feldolgozóipar tizenhárom alága közül háromban csökkent a termelés volumene, a többiben 1,4 és 14,3% közötti volumenbővülést regisztráltunk. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb járműgyártás kibocsátása 9,8, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,8, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 5,2%-kal nőtt.

Az ipari export 6,3%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál (2018-ban 1,6%-os volumennövekedést mértünk).

A teljes ipari értékesítés 63 %-a, a feldolgozóipari értékesítés 72%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 6,2%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 36%-át képviselő járműgyártás exportvolumene 11,4%-kal bővült (bár az év utolsó két hónapjában már csökkenést mértünk), a második legnagyobb, 16%-ot kitevő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásé 8,4%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 5,3 %-kal, ezen belül a feldolgozóiparé 6,7%-kal nőtt. A feldolgozóipar belföldi értékesítésének legnagyobb részét, 23%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 2,8%-kal emelkedtek. A második legnagyobb (13%-os) súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásának a belföldi eladásai 2019-ben 6,7%-kal bővültek.

Magyarország minden régiójában nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben Pest régióban (10,1%), a legkevésbé Észak-Magyarországon (0,1%).


A MAGYAR VEGYIPAR 2019. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRŐL[2]

2019-ben a teljes hazai vegyipari értékesítés – a kőolaj-feldolgozásból, a vegyi anyagok és termékek gyártásából, a gyógyszergyártásból, valamint a gumi- és műanyagtermékek gyártásából származó nettó árbevétel – összege 7 055 mrd Ft volt, ami az előző évhez képest 8,5 %-os növekedést mutat.

Ez az összes hazai feldolgozóipari árbevétel mintegy ötödét, 19,9 %-ot tette ki; a feldolgozóipar belföldi értékesítésének 21,4%-a, az export értékesítések 16,9%-a a vegyipari termékek értékesítéséből származott. Mindkét mutató a vegyipar feldolgozóiparon belüli változatlanul jelentős súlyát mutatja.

A statisztikai csoportosítás szerinti „teljes” vegyipari spektrumon belül az egyes iparágak nettó árbevétele és volumenindexe 2019-ben az alábbiak szerint alakult:

 

 

Ipari tevékenység összes nettó árbevétele (mrd Ft)

Volumenindex

(előző év = 100,0 %)

 

Kőolajfeldolgozás

 

1 582

 

100,9

VEGYI ANYAGOK ÉS TERMÉKEK GYÁRTÁSA – VEGYIPAR

1 630

  94,8

Gyógyszergyártás

   915

 106,2

Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása

2 928

 103,0

 

A szűkebb értelemben vett vegyiparban – a vegyi anyagok és termékek gyártása és értékesítése terén – a legnagyobb részarányt az alapanyagok képviselik, s e körben is a petrolkémiai ipar által előállított műanyag alapanyagok értékesítéséből származik az iparág összes nettó árbevételének közel kétharmada. Emellett szintén – nemzetgazdasági szempontból is – jelentős súllyal van jelen az iparágban a szerves és szervetlen vegyi alapanyagok, a műtrágya és agrokémiai termékek, a festékek és bevonó anyagok, a tisztítószerek, valamint az ipari gáz gyártása.

Kiemelésre kívánkozik a hazai akrilszál alapú szénszálgyártás említése is, amely mintegy 60 mrd Ft nettó árbevétellel az iparág európai piacvezető tényezője, s amely a „nemfém ásványi termék” statisztikai besorolás alá tartozik.  

 

VEGYIPARI FOGLALKOZTATÁS

A foglalkoztatás és a keresetek alakulását illetően 2019-ben a vegyipari alkalmazásban állók létszáma 15 ezer fő volt (+ 1%), a bruttó átlagkeresetek a fizikai dolgozók esetében 16,4, a szellemieknél 7,9 %-kal haladták meg az előző évit. Egyes alágazatok között ugyanakkor jelentős eltérések is mutatkoztak.

 

A vegyipart is érintő munkaerőpiaci problémákról:

  • a munkaerőpiaci kínálat szűkössége
  • a munkaerőpiaci kínálat, különösen a szakmunkás / technikus szegmensben beszűkült, nem megfelelő,
  • a kémia, illetve a vegyipari szakképzést végző középfokú oktatási intézmények iránti érdeklődés (az oktatásra jelentkezők száma) alacsony,
  • a vegyiparra vonatkozó ismeretek részben hézagosak, részben előítéleteken alapulnak,
  • a fiatal korosztályok számára a vegyipar nem „cool”.

A fenti körülményeket figyelembe véve, a MAVESZ még 2018-ban felvette tevékenységei közé a munkaerő utánpótlással kapcsolatos, a fiatalok érdeklődésének felkeltésére irányuló tagvállalati programok támogatását.  

A vegyipari társaságoknál érvényesülő bér trend jól tükrözte a munkaerőpiaci helyzethez való alkalmazkodási kényszeren túl a szakképzett munkaerő megtartására való törekvést.

2019-ben az iparági bruttó átlagkeresetek a hazai ipari és nemzetgazdasági átlagot meghaladták, a fizikaiak esetében 27, a szellemiek esetében 20 %-kal voltak magasabbak a feldolgozóipari átlagnál. 

A legmagasabb keresetek a műanyag alapanyag gyártás területén, a legalacsonyabbak a testápolási cikkek gyártásánál jelentkeztek. Az iparági átlag felett volt a szerves és szervetlen alapanyagok, a mezőgazdasági vegyi termékek, az ipari gáz gyártás területén foglalkoztatottak átlagkeresete.

 

A KÖZELJÖVŐ KILÁTÁSAIRÓL

A nemzetgazdaság valamennyi ágában felhasznált termékek előállítójaként a magyar vegyipar növekedési lehetőségeit alapvetően és közvetlenül befolyásolják az általános világgazdasági, európai és hazai gazdasági trendek.

Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) megállapítása szerint az EU tagállamokban működő vegyipari társaságok 2020. év vonatkozásában eleve nem számítottak jelentős fellendülésre. A globális kereskedelmi feszültségek és konfliktusok, a Brexit nyomán előállt helyzet óvatosabbá tették mind a befektetőket, mind a fogyasztókat.

Azonban a világméretű, 2020. év elejétől Európában, így hazánkban is elterjedt koronavírus járvány, illetve az ezzel kapcsolatos óvintézkedések alapvetően felülírták a korábbi, korántsem derűlátó várakozásokat is. E jelentés írásakor a járvány gazdasági-társadalmi következményeit, közép- és hosszútávú hatásait az ipar helyzetének alakulására nem lehet még felmérni.

 

[1]  KSH Tájékoztató: Ipar 2019 (2020.02.12.) alapján

[2] Forrás: A vegyipar 2019. évi termelési és értékesítési adatai, KSH Tájékoztatási Adatbázis / MAVESZ   gyűjtés

 
                                                      *************************************
 
 
A munkahelyek digitális átalakulása a vegyiparban (vezetői összefoglaló angol nyelven), PROGNOS AG, 2019. február 
 
Budai Iván, igazgató, MAVESZ: A hazai vegyipar helyzetéről, 2018. december 12. (prezentáció a VDSZ elnökségi ülésén)
 
Klement Tibor, EBK igazgató, BorsodChem Zrt.: Trump és a Fenntarthatóság
 
A titándioxid magyarországi felhasználásáról – 2017 – MAVESZ tájékoztató
 
Halmozott költségbecslés az EU-szintű szabályozások vegyipari hatásáról
Az Európai Bizottság megbízásából készült technopolis jelentés, 2016. április (angol nyelven)
 
A MAGYAR VEGYIPAR HELYZETE – KOPINT-TÁRKI tanulmány (szerk. Palócz Éva PhD), 2016. november. 
Készült a Magyar Vegyipari Szövetség megbízásából.

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON – a Magyar Vegyipari Szövetség jubileumi kiadványa a Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából – 2015