Ipari adatok, elemzések
Klement Tibor, EBK igazgató, BorsodChem Zrt.: Trump és a Fenntarthatóság
 
A magyar vegyipar 2017.évi termelése és értékesítése
 
A magyar vegyipar helyzetéről és perspektíváiról – Budai Iván, MAVESZ igazgató prezentációja a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaértekezletén, 2017. november
 
A titándioxid magyarországi felhasználásáról – 2017 – MAVESZ tájékoztató
 
A magyar vegyipar 2016-ban – az iparág értékesítési adatai és volumenindexei szakágazatok szerint  Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis
 
Halmozott költségbecslés az EU-szintű szabályozások vegyipari hatásáról
Az Európai Bizottság megbízásából készült technopolis jelentés, 2016. április (angol nyelven)
 
A MAGYAR VEGYIPAR HELYZETE – KOPINT-TÁRKI tanulmány (szerk. Palócz Éva PhD), 2016. november. 
Készült a Magyar Vegyipari Szövetség megbízásából.
 
VEGYIPARI HELYZETKÉP. MAVESZ PRIORITÁSOK
Klement Tibor, MAVESZ elnök előadása a 23. Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Konferencián
Eger, 2016. október 12.
 

Előadások a MAVESZ 2016. évi Közgyűlésén

IMG_1870_resize
Horváth Zoltán főosztályvezető, NFM: A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

 

IMG_1875_resize
Palócz Éva PhD, vezérigazgató, KOPINT-TÁRKI Zrt.: A magyar gazdaságról – helyzetkép és kilátások

 

A MAGYAR VEGYIPAR 2015-ben

2015-ben a teljes hazai vegyipar kibocsátása – kőolaj-feldolgozás, vegyi anyagok és termékek gyártása, gyógyszergyártás, gumi- és műanyag-termékek gyártása – összességében a tavalyinál (4,6 %) nagyobb mértékben, 5,1 %-kal bővült. A teljes vegyipar legmagasabb termelési értékét – 1522 mrd Ft – előállító vegyi anyag és termékgyártás 2,3 %-kal bővült, ami tekintettel az előző év kimagaslóan magas bázis adatára, az akkor regisztrált 9,2 %-os növekedésére, tartósan kiemelkedő teljesítményt jelez. A gyógyszeripar (822 mrd Ft) 4,4 %-kal, a gumi- és műanyag-termékek gyártása (1448 mrd Ft) 16,2 %-kal növelte kibocsátását, míg a jelentős súlyt képviselő (1446 mrd Ft) kőolaj-feldolgozás termelése 2,6%-kal csökkent az előző évhez képest.

A teljes vegyipar négy ágának 2015. évi termelési értéke folyóáron 4938 milliárd forint volt, ami az összes feldolgozóipari termelés 19 %-át tette ki. Ez utóbbi – elsősorban az olajipari visszaesés következtében – 2 %-kal alacsonyabb arány az előző évihez képest.

2015-ben a feldolgozóipar belföldi értékesítésének 31%-a, az export értékesítések 15,1%-a a vegyipari termékek értékesítéséből származott.

A TELJES VEGYIPAR EGYES ÁGAZATAINAK TELJESÍTMÉNYE JELENTŐS ELTÉRÉST MUTAT

 Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 19) – Az ágazat termelési értéke összehasonlító áron 2014. évhez viszonyítva 2,6 %-kal csökkent. Az 1553 milliárd Ft összegű értékesítés 3,6 %-os csökkenést jelentett; az export értékesítés meredeken, 27,4 %-kal csökkent, amit nem tudott ellensúlyozni a belföldi értékesítés 10%-os növekedése.

Vegyi anyag, termék gyártása (TEÁOR 20) – A „szűkebb” vegyipar termelése összehasonlító áron 2,3 %-kal, értékesítése 2,5 %-kal nőtt 2015-ben, összes értékesítése folyó áron 1523 milliárd Ft összeget ért el, jelezve az iparág kiemelkedő nemzetgazdasági jelentőségét. A kulcságazatnak számító műanyag alapanyaggyártás kibocsátása 14,2, értékesítése 14,5 %-kal bővült és elérte a 983 mrd Ft összeget. Kimagasló volt továbbá a szervetlen és szerves vegyi alapanyagok (21,1% és 9,2%), a mezőgazdasági vegyi termékek (14,2%), a testápolási cikkek (16%) gyártásának növekedése is.

A vegyi anyagok és termékek értékesítése terén hosszabb időszak óta export vezérelt növekedés regisztrálható. Így 2015-ben a mintegy 910 mrd Ft összegű export értékesítés növekedése 5,6 %-kal haladta meg az előző évit, míg a 613 mrd Ft összegű belföldi értékesítés közel 2 %-kal volt alacsonyabb, mint 2014-ben. Évtizedes átlagos aránynak tekinthető, hogy a vegyipari termékek 60 %-át az iparág vállalkozásai külpiacokon, túlnyomó többségében az EU egységes piacán értékesítik.

Gyógyszergyártás (TEÁOR 21) –  A gyógyszeripari termelés 4,4 %-kal növekedett a 2014. évihez képest. Belföldi értékesítése – összehasonlító áron – 1,7 %-kal csökkent, exportja viszont 5,8 %-kal bővült, így az összes értékesítés volumene – 817 milliárd Ft – összességében 4,6%-kal haladta meg az előző évit.

Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 22) – Erőteljes bővülést mutatnak a műanyag- és gumitermékek gyártásának 2015. évi számai. A termelés az előző évhez képest 16,2 %-kal bővült. Az értékesítési adatok a vállalkozások belföldi piacának 3,9 %-os növekedése mellett kiugróan magas, 22,6 %-os export értékesítés növekedést mutatnak. Az iparág összes értékesítésének összege meghaladta az 1448 mrd Ft összeget.

 

FOGLALKOZTATÁS / MUNKA TERMELÉKENYSÉG

A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A vegyipar valamennyi szakágazatában teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2015-ben meghaladta a 80 ezer főt. A kőolaj-feldolgozás és a gyógyszergyártás területén némi csökkenés, míg a vegyi anyagok és termékek, valamint a műanyag- és gumitermékek gyártásánál növekedést regisztráltak az előző évhez képest. A vegyi anyagok és termékek gyártása területén – a statisztikai besorolás szerinti vegyiparban – a foglalkoztatottak száma az elmúlt években 13 ezer fő felett stabilizálódott, 2015-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 13.734 fő volt, ami 6 %-kal volt magasabb az előző évi létszámnál. 2015-ben az iparágban teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak bruttó havi átlagkeresete 248.818 Ft (+3,1%), a szellemieké 500.321 Ft (+3,0%) volt. Az iparágban együttesen a bruttó havi átlagkereset 351.319 Ft volt, ami 2,5 % átlagos növekedésnek felelt meg.

Az EUROSTAT összehasonlító adatai szerint a munka termelékenység tekintetében a vegyi anyagok és termékek gyártása területén a hazai vegyipar munka termelékenységi mutatója  az EU tagok középmezőnyében, az átlagos személyi költségek esetében az alsó harmadában helyezkedik el.

 

A KÖZELJÖVŐ FEJLŐDÉSI KILÁTÁSAI

A nemzetgazdaság valamennyi ágában felhasznált termékek előállítójaként a vegyipar növekedési lehetőségeit alapvetően és közvetlenül befolyásolják az általános európai és hazai gazdasági trendek, továbbá a szabályozási környezet alakulása.

A vegyipar, és különösen a vegyi anyagok és termékek gyártásának és értékesítésének kilátásait belföldön kedvezően befolyásolhatja egyes feldolgozóipari ágazatok, az építőipar és a mezőgazdasági termelés bővülése. Az építőipar recessziója a vegyipari termékek belföldi értékesítését különösen kedvezőtlenül befolyásolta az utóbbi években, mivel az építőanyagok jelentős részét, a szigetelőanyagokat, a festékeket és ragasztókat, a nyílászárókhoz és egyéb épületgépészethez szükséges műanyagokat a vegyipar állítja elő. Különösen sajnálatos, hogy az elmúlt években a korszerűtlen panelházak és általában az épületek energetikai felújítása körében az állami támogatások csekély mértékűek voltak vagy megszűntek. Ezek ugyanis azok a programok, amelyekkel a fűtéskorszerűsítés, az épületek nyílászáró cseréje és a hatékony hőszigetelési megoldások alkalmazása révén valódi és tartós energiaköltség csökkentést lehet elérni, egyúttal jelentős munkát adva az építőipar kis- és közepes vállalkozásainak, valamint a megoldást jelentő anyagok és termékek beszállítása révén a magyar vegyipari termelő társaságoknak is.

A gazdasági realitásokból kiindulva a magyar vegyipar esetében a továbbiakban jelentős marad az export értékesítések súlya az iparág nettó árbevételében. Az export piacok meghatározó jelentőségűek a hazai vegyipari társaságok stabilitása, árbevételének és eredménytermelő képességének növelése szempontjából, s 2016-ban továbbra is fontos tényező lesz az euro övezet, illetőleg a magyar vegyipari termékek szintén jelentős felvevő piacának számító közép-európai régió gazdasági teljesítményének további kedvező alakulása.

Forrás: A vegyipar 2015. évi termelési és értékesítési adatai, KSH

VEGYIPAR MAGYARORSZÁGON – a Magyar Vegyipari Szövetség jubileumi kiadványa a Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából – 2015

 Vegyipari termelés és értékesítés 2015 (Forrás: KSH) 

Budai Iván: A magyar vegyipar teljesítményéről és perspektíváiról (előadás a Magyar Kémikusok Egyesülete 2. Nemzeti Konferencián, 2015. szeptember)

Vegyipari termelés és értékesítés 2014. évben (Forrás: KSH)

Vegyipari termelés és értékesítés 2013. évben (Forrás: KSH)